Rzeczpospolita Polska

Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu


 

Propozycja nawiązania szerszej współpracy uczelni kształcących architektów krajobrazu została sformułowana podczas obrad XIV Forum Architektury Krajobrazu (Wrocław-Polanica Zdrój, 22-24 września 2011 roku).

 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu w listopadzie 2011 roku i w lutym 2012 roku na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie odbyły się dwa seminaria poświęcone wdrażaniu Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku architektura krajobrazu.

W pierwszym z nich uczestniczyli przedstawiciele ośmiu uczelni publicznych, natomiast w drugim – reprezentanci dwunastu polskich szkół wyższych kształcących architektów krajobrazu, w tym wszystkich ośmiu uczelni mających absolwentów tego kierunku na poziomie magisterskim.

 

Z inicjatywy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w marcu i kwietniu 2012 roku opracowany został projekt porozumienia „Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu”, które 17 maja 2012 roku, podczas obrad Kolegium Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, zostało podpisane przez rektorów/prorektorów: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a następnie, w okresie maj-grudzień 2012 roku, przez rektorów/prorektorów: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Politechniki Białostockiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

17 stycznia 2013 roku na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie odbyło się pierwsze zebranie przedstawicieli stron Porozumienia „Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu”.