Rzeczpospolita Polska

KRK dla kierunku architektura krajobrazuKrajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów.

1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2. Politechnika Białostocka

3. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

5. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

8. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

9. Uniwersytet Rzeszowski

10. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie