Rzeczpospolita Polska

RAPORT kształcenie architektów krajobrazu w uczelniach - stronach porozumienia "Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu"