Rzeczpospolita Polska

Studia biologia człowieka


biologia_czlowieka

Kierunek jedyny w Polsce. Biologia człowieka (antropologia fizyczna) jest nauką interdyscyplinarną. W związku z tym absolwenci mają duże możliwości zatrudnienia, m.in. w: firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych i instytutach badań opinii społecznej, pracowniach ergonomii i komórkach BHP przy wielu zakładach pracy. W programie studiów, poza wiedzą ogólnobiologiczną, jest wiele ciekawych, specjalistycznych przedmiotów pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności, np. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, archeologii podwodnej, rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych, obsługi programów statystycznych, podstaw racjonalnego żywienia i innych. Wskazane jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.

Więcej…


Studia stacjonarne

pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie


Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. J. Chełmońskiego 38C
50-630 Wrocław


Dziekanat

tel. 71 3205 855
e-mail: dziekanat.wbihz@up.wroc.pl