Rzeczpospolita Polska

Centrum Kształcenia na Odległość

Kształcenie na odległość

E-learning pozwala na połączenie różnych środowisk nauczania – elektronicznych środków i materiałów dydaktycznych z tradycyjnymi sposobami prowadzenia zajęć – przez co aranżuje najlepsze warunki do wydajnej pracy i nauki. Kształceniem na odległość na UPWr zajmuje się Centrum Kształcenia na Odległość (CKnO). Celem jednostki jest wdrażanie, stosowanie oraz promocja nowoczesnych technik nauczania i uczenia się.

CKnO, przy współpracy z dydaktykami uczelni, zajmuje się przygotowaniem kursów z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego (e-learning, blended learning). Do CKnO należy opracowanie metodyczne i techniczne kursu oraz dbałość o jego stronę graficzną i ergonomiczną. Korzystamy z licencjonowanego, specjalistycznego oprogramowania, a efekt finalny w postaci kursów internetowych realizowany jest przez studentów na Platformie kształcenia zdalnego UPWr.  (www.ckno.upwr.edu.pl)