Rzeczpospolita Polska

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – studia podyplomowe

 • Hodowla koni i jeździectwo 2 semestry
  kierownik – dr hab. inż. Ewa Jodkowska, prof. nadzw.
  tel. 601 696 727
  e-mail:
  Nabór na edycję luty-grudzień 2017 jest otwarty do 15.11.2016

 

 • Naukowe podstawy treningu koni – 2 semestry
  kierownik – dr hab. inż. Ewa Jodkowska, prof. nadzw.
  tel. 601 696 727
  e-mail:
  Nabór na edycję luty-grudzień 2017 jest otwarty do 15.11.2016

 

 • Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących – 3 semestry
  kierownik – prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz
  tel. 71 320 5752, 71 320 57 34
  e-mail:

 

 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – 2 semestry
  kierownik – dr Krystyna Pogoda-Sewerniak
  e-mail:
  tel. 71 320 5863

 

 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi – 2 semestry
  kierownik – dr hab. Krzysztof Borysławski prof. nadzw.
  tel. 71 320 5791
  e-mail:
  sekretariat studiów – Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr
  tel. 71 320 54 81
  Nabór na rok akademicki 2016/2017 otwarty do 14 października 2016 r.