Rzeczpospolita Polska

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny – studia podyplomowe

 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – dwa semestry
  Kierownik – dr inż. Arkadiusz Dyjakon

  Kontakt:
  Anna Kałuża-Handke – pracownik ds. rekrutacji

  tel. 71 320 51 20
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
  ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
  (gmach główny UP, pok. 319)

 • Niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym

  Kontakt:
  Natalia Marchut

  tel. 71 320 10 01
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
  (gmach główny UP, pok. 319)

  Nabór na studia do 31 sierpnia 2016 r.


 • Studia menedżerskie dla inżynierów
  kierownik – dr Krzysztof Prymon
  tel. 71 320 5481
  e-mail:

  Nabór na studia zawieszony