Rzeczpospolita Polska

Agro-Unia

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych: studia I stopnia, studia II stopnia, studia magisterskie jednolite, licencjat.

W myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ukończenie studiów daje możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia działalności rolniczej osobom, które mają wykształcenie wyższe inne niż rolnicze.

Data

rozpoczęcie od października 2018 r.

Czas trwania

2 semestry (łącznie 208 godzin)

Miejsce szkolenia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław Pawłowice, ul. Pawłowicka 87/89-101, Wrocław

Nabór

Nabór prowadzony jest do uruchomienia edycji

Program

  • Technologia produkcji rolniczej (podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej).
  • Działalność rolnicza i jej ekonomiczne uwarunkowania (polityka regionalna, aktualne możliwości wykorzystania środków finansowych UE na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, rola i znaczenie doradztwa na rzecz wykorzystywania Funduszy Strukturalnych UE, systemy podatkowe i ubezpieczeniowe, podstawowe zasady organizacyjne, księgowe i rachunkowe).
  • Przetwórstwo płodów rolnych (łańcuch produkcji żywności, systemy bezpieczeństwa żywnościowego GMP, GHP, HACCP).

Kadra

Program studiów będą realizowali wybitni specjaliści uczelni wyższych (rolniczych, ekonomicznych i uniwersytetów) oraz ARiMR, MRiRW, banków, a także administracji państwowej i samorządowej.

Wymagane dokumenty

Informacje dodatkowe

Zajęcia realizowane w soboty i niedziele. O zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Możliwość wniesienia opłaty w ratach.
Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne w postaci zwartej lub elektronicznej.
Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej oraz komisyjnym egzaminem.
Absolwenci otrzymują urzędowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Więcej informacji

Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Sekretariat Studiów Podyplomowych AGRO-UNIA
ul. C.K. Norwida 27, pawilon A-5, pok. 11
50-375 Wrocław

e-mail:
Kontakt telefoniczny: Iwona Sawicka
tel. 71 320 5150
tel/fax 71 320 5214
osoba kontaktowa: (tel. kom. 607 850 922)