Rzeczpospolita Polska

Dla pracowników

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do korzystania z platformy Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Znajdą tu Państwo wzory dokumentów obowiązujących w Uczelni. Za rok akademicki 2016/17 obowiązują dokumenty z zarządzenia rektora nr 89/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. Natomiast od roku akademickiego 2017/18 obowiązują nowe wzory dokumentów, wprowadzone zarządzeniem rektora nr 145/2017 z dnia 25 września 2017 r. ze zmianami (zarządzenie nr 196/2017 oraz nr 61/2018).

Instrukcja wglądu do wyników ankietyzacji w Usosweb dla pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych: instrukcja