Rzeczpospolita Polska

Średnia z ocen łącznych wszystkich przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych