Rzeczpospolita Polska

Dla studentów

ankietyzacja_(2)

Drodzy Studenci,

W celu utrzymania wysokiego standardu zajęć dydaktycznych w Uczelni przeprowadzana jest semestralna ankietyzacja. Oceny zajęć i prowadzącego dokonuje się po zakończeniu zajęć w danym semestrze. Ankietyzacja to jedna z niewielu okazji, by student mógł ocenić prowadzącego zajęcia oraz mieć szansę wyrazić swoje zdanie i ewentualne sugestie dotyczące sposobu prowadzenia przedmiotu, treści merytorycznej, czy też całego zaplecza technicznego. To nie tylko rutyna, lecz poważne narzędzie, mające realną siłę sprawczą. Prosimy o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach na wysokim poziomie, studiować dobrze, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami. 

Wyniki ankiety posłużą do podnoszenia jakości zajęć, modyfikowania programów studiów oraz stopniowego rozwiązywania ujawniających się problemów w zakresie prowadzenia zajęć. Od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne.


Państwa głos ma znaczenie, zmieniajcie razem z nami Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na lepsze!

Ze szczegółowymi zasadami oceny zajęć dydaktycznych oraz wzorami ankiet obowiązującymi od roku akademickiego 2017/18 mogą się Państwo zapoznać tutaj:

dokument Word 2007 Zasady oceny zajęć dydaktycznych przez studentów dokument Word 2007, 17.54 KB
2018-01-08 11:38
dokument Word Ankieta zajęć studiów pierwszego i drugiego stopnia dokument Word, 65.50 KB
2017-10-17 14:21
dokument Word Ankieta oceny zajęć na studiach trzeciego stopnia dokument Word, 52.00 KB
2017-10-17 14:21