Rzeczpospolita Polska

Dla absolwentów

Drodzy Absolwenci,

W celu utrzymania wysokiego standardu zajęć dydaktycznych w Uczelni przeprowadzana jest ankietyzacja absolwentów po zakończeniu przez nich nauki. Ankietyzacja to jedna z niewielu okazji, by absolwent mógł ocenić kierunek studiów, program nauczania, organizację i warunki realizacji procesu dydaktycznego oraz osiągnięte efekty kształcenia. Prosimy o potraktowanie badania ankietowego jako ważnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by oferta edukacyjna Uczelni odpowiadała na potrzeby kandydatów na studia, studentów oraz rynku pracy. 
Wyniki ankiety posłużą do modyfikowania programów studiów oraz poprawy jakości kształcenia. Od Państwa aktywności i zaangażowania zależy, czy wyniki ankietyzacji będą dla nas wszystkich użyteczne.

Państwa głos ma znaczenie, zmieniajcie razem z nami Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na lepsze!

Ze szczegółowymi zasadami oceny zajęć dydaktycznych oraz wzorami ankiet obowiązującymi od roku akademickiego 2017/18 mogą się Państwo zapoznać tutaj:

dokument Word Ankieta absolwenta studiów pierwszego i drugiego stopnia dokument Word, 49.50 KB
2017-10-17 14:21
dokument Word Ankieta absolwenta studiów trzeciego stopnia dokument Word, 69.00 KB
2017-10-17 14:21