Rzeczpospolita Polska

Studia biotechnologia stosowana roślin


biotechnologia_stosowana_roslin
 

Biotechnologia stosowana roślin jest nowym kierunkiem na naszym wydziale. Pozwala na zdobycie profesjonalnej wiedzy z biotechnologii roślin w zakresie nowych technologii i technik wykorzystywanych do rozmnażania roślin in vitro, w hodowli i produkcji roślin użytkowanych rolniczo: w tym warzywnych, sadowniczych, ozdobnych, a także w ochronie zdrowia, w przemyśle kosmetycznym, w ochronie roślin i w ochronie środowiska. Studia przeznaczone są dla osób ambitnych i lubiących wyzwania.

Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Jest przygotowany do organizacji pracy w laboratoriach, przedsiębiorstwach oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z przepisami prawnymi dotyczącymi biotechnologii, ochrony własności intelektualnej, monitoringu produktów GMO oraz w odniesieniu do działalności gospodarczej. Posiada umiejętności przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych.

Ważną częścią programu kształcenia jest praktyka zawodowa, której celem jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania metod biotechnologicznych w praktyce rolniczej. Student może ją odbywać za granicą m.in. w ramach programów Erasmus.

Kierunek Biotechnologia stosowana roślin przygotowuje specjalistów do samodzielnej pracy:

  • w laboratoriach biotechnologicznych zajmujących się hodowlą nowych odmian roślin,
  • w laboratoriach zajmujących się mikrorozmnażaniem roślin użytkowych,
  • w firmach hodowlano-nasiennych w kraju i zagranicą,
  • jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • w bankach genów,
  • jednostkach odpowiedzialnych za kontrolę materiałów nasiennych i szkółkarskich,
  • w placówkach użyteczności publicznej, administracji samorządowej i państwowej, usługach i doradztwie, w których jest wymagana wiedza z zakresu biotechnologii roślin.

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

Dziekanat
tel. 71 320 1542
e-mail: