Rzeczpospolita Polska

Hospitacje

Wzory dokumentów dotyczących programu naprawczego, weryfikacji sylabusów i hospitacji obowiązujące od roku akademickiego 2017/18:
dokument Word Zasady realizacji programu naprawczego dokument Word, 41.50 KB
2017-10-17 14:21
dokument Word Zasady weryfikacji sylabusów dokument Word, 34.00 KB
2017-10-17 14:21
dokument Word Protokół niezgodności w opracowaniu sylabusów dokument Word, 33.00 KB
2017-10-17 14:21
dokument Word Zasady hospitacji dokument Word, 41.50 KB
2017-10-17 14:21
dokument Word Protokół z hospitacji zajęć dokument Word, 55.00 KB
2017-10-17 14:21
dokument Word Raport - wyniki hospitacji wykładów dokument Word, 47.00 KB
2017-10-17 14:21
dokument Word Raport - wyniki hospitacji ćwiczeń dokument Word, 47.50 KB
2017-10-17 14:21
dokument Word Protokół z hospitacji zajęć prowadzonych metodami zdalnymi dokument Word, 73.00 KB
2017-10-17 14:21
dokument Word Raport - wyniki hospitacji zajęć prowadzonych metodami kształcenia na odległość dokument Word, 52.50 KB
2017-10-17 14:21