Rzeczpospolita Polska

Walidacja

Wzory dokumentów dotyczących walidacji obowiązujące od roku akademickiego 2017/18:
dokument Word zasady walidacji dokument Word, 43.50 KB
2017-10-17 14:21
dokument Word 2007 protokół walidacji dokument Word 2007, 13.14 KB
2017-10-17 14:21
dokument Word 2007 raport z wyników walidacji dokument Word 2007, 13.14 KB
2017-10-17 14:21