Rzeczpospolita Polska

Aktualności

Kolejna edycja studiów podyplomowych Zarządzanie Ośrodkiem Jeździeckim rozpocznie się 24.10.2020 r. Koszt studiów związany z programem dydaktycznym wynosi 7000 zł, płatne w dwóch ratach na konto UPWr. Aktualne informacje przedstawiane będą słuchaczom studiów drogą mailową i na stronie: https://dzj.wroclaw.pl/2020/05/19/zarzadzanie-osrodkiem-jezdzieckim/