Rzeczpospolita Polska

Program studiów

Moduł/przedmiot Liczba godzin ECTS
30
w.
165
ćw.
45
1. Propedeutyka zarządzania ośrodkiem jeździeckim 10   1
Strategia Rozwoju Polskiego Jeździectwa.
Mgr Łukasz Jankowski
2    
Przemysł konny w Polsce i na Świecie.
Dr Jacek Łojek, mgr Konrad Przeździecki
2    
Ośrodek jeździecki w świetle przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.
Mgr Mateusz Cichoń
3    
Formy organizacyjno-prawne ośrodka jeździeckiego jako przedsiębiorstwa.
Mgr Łukasz Dziarmaga
3    
2. Rachunkowość i finanse w ośrodku jeździeckim 10 5 2
Podstawy sprawozdawczości finansowej.
Dr Krzysztof Prymon
2    
Organizacja rachunkowości.
Dr Krzysztof Prymon
3    
Analiza finansowa i zarządzanie finansami.
Dr Krzysztof Prymon
2 3  
Zewnętrzne formy finansowania ośrodka jeździeckiego; pozyskiwanie funduszy z UE.
Dr inż. Izabela Bek - Kaczkowska
3 2  
3. Marketing sportu jeździeckiego 40 10 8
Marketing sportu.
Prof. dr hab. Andrzej Sznajder
5    
Badanie marketingowe a zysk.
Prof. dr hab. Andrzej Sznajder
5    
Strategie marketingu i narzędzia ich realizacji w sporcie.
Dr hab. Izabela Sztangret prof. UE
6    
Marketing w jeździectwie.
Mgr Konrad Przeździecki
2    
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
Dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska
3 5  
Sponsoring w sporcie - jak pozyskać sponsora?
Dr Szymon Tarant
5    
Tworzenie nowych produktów jako działania innowacyjne w ośrodkach jeździeckich.
Dr Szymon Tarant
6    
Budowa, i wyposażenie obiektów jeździeckich.
Mgr Marek Ruda, Grzegorz Przybylski
4 3  
Logistyka budowy obiektów jeździeckich.
dr hab. Marta Wincewicz-Bosy, prof. AWL
4 2  
4. Koncepcje zarządzania w sektorze jeździeckim 30 5 5
Proces zarządzania dużym ośrodkiem jeździeckim.
Mgr Jerzy Sawka, Lek wet. Andrzej Sałacki
5    
Kreowanie wizerunku ośrodka jeździeckiego–public relations.
Mgr Łukasz Dziarmaga
5 2  
Menager ośrodka jeździeckiego, jego rola i umiejętności oraz charakter.
Mgr Dominika Kraśko-Białek
3 2  
Proces zatrudnienia pracowników.
Mgr Dominika Kraśko-Białek
4    
Zarządzanie procesem pracy.
Mgr Dominika Kraśko-Białek
5    
Kultura i etyka w zarządzaniu.
Mgr Łukasz Dziarmaga
4    
Obowiązkowe szkolenia bhp i badania lekarskie dla pracowników.
Dr inż. Piotr Kaczmarek
4 1  
5. Zarządzanie strategiczne ośrodkiem jeździeckim 30 5 5
Koncepcje biznesu, współczesne orientacje i zarządzanie zrównoważone.
Dr hab. Izabela Sztangret, prof UE
2    
Znaczenie wizji i misji obiektu sportowego.
Mgr Łukasz Dziarmaga
2    
Metody analizy strategicznej, praktyczne zastosowanie (SWOT, Metody scenariuszowe, analiza potencjału).
Dr hab. Izabela Sztangret prof. UE
4    
Zarządzanie i strategie konkurowania firmy na rynku.
Dr .hab. Izabela Sztangret, prof UE
3    
Analiza strategiczna ośrodka jeździeckiego.
Mgr Łukasz Dziarmaga
2    
Łańcuch dostaw dla sportu.
dr hab. Marta Wincewicz-Bosy, prof. AWL
4    
Łańcuch dostaw ośrodków jeździeckich jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
dr hab. Marta Wincewicz-Bosy, prof. AWL
4    
Wsparcie logistyczne imprezy sportowo-rekreacyjnej.
dr hab. Marta Wincewicz-Bosy, prof. AWL
4    
Biznesplan ośrodka sportowo-rekreacyjnego.
Dr hab. Izabela Sztangret prof. UE
3 5  
Biznes plan ośrodka jeździeckiego.
Lek.wet Andrzej Sałacki
2    
6. Dobrostan koni 25 10 5
Dobór i charakterystyka koni do pracy w ośrodku jeździeckim.
Mgr Ewa Leibfarth, Janusz Lawin
2 2  
Funkcjonalność ośrodka jeździeckiego z uwzględnieniem dobrostanu koni.
Dr hab. inż. Ewa Jodkowska em. prof. UPWr
3    
Transport koni (kurs konwojenta koni).
Dr hab. Robert Kupczyński prof. ndzw.
5 5  
Dobrostan koni w zakresie treningu i stosowania sprzętu jeździeckiego.
Mgr Magdalena Domagała- Prasek
4 3  
Dobrostan koni w zakresie dbałości o zdrowie.
Dr med. wet. Maciej Przewoźny, Lek wet Paweł Golonka
5    
Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie obrotu końmi oraz umów związanych z jeździectwem.
Elżbieta Liberda, Natalia Łangowska
6    
7. Komputerowe wspomaganie zarządzania ośrodkiem jeździeckim 20 10 4
Mobilne urządzenia komputerowe wspomagające pracę małej firmy.
Dr inż. Edward Łazor
4    
Mobilne urządzenia, czujniki i nadajniki, które można dołączyć do tych komputerów, które wspomagają prowadzenie biznesu.
Dr inż. Edward Łazor
3    
Systemy operacyjne urządzeń.
Dr inż. Edward Łazor
2    
Oprogramowanie narzędziowe do ochrony urządzeń i gromadzonych danych. Ochrona danych osobowych.
Dr inż. Edward Łazor
2 2  
Oprogramowanie do komunikacji ze światem zewnętrznym i z klientami ośrodka jeździeckiego.
Dr inż. Edward Łazor
2 2  
Oprogramowanie do zarządzania małą firmą w zakresie: finanse – prowadzenie księgowości, książki przychodów - rozchodów, prowadzenie magazynu, fakturowanie usług.
Dr inż. Edward Łazor
3 2  
Edytory, pakiety graficzne, arkusze kalkulacyjne i proste bazy danych wspomagające prowadzenie małej firmy.
Dr inż. Edward Łazor
2 2  
Oprogramowanie wspomagające promocję ośrodka jeździeckiego i reklamowanie się w Internecie.
Dr inż. Edward Łazor
2 2  

Kierownik studiów podyplomowych zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców lub tematów zajęć bez szkody dla wartości merytorycznej programu studiów.