Rzeczpospolita Polska

Kontakt

Kierownik studiów:
dr hab. inż. Ewa Jodkowska, em. prof. UPWr
e-mail:
tel. 601 696 727

Z-ca kierownika studiów:
dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska,
e-mail:
tel. 517 221 660

Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocłąwiu
ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław
tel. 71 320 58 56