Rzeczpospolita Polska

Aktualności

Studia podyplomowe
HODOWLA KONI I JEŹDZIECTWO

Kolejna edycja studiów podyplomowych Hodowla Koni i Jeździectwo rozpocznie się 29.02.2020 r. z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr

Aktualne informacje przedstawiane są słuchaczom studiów drogą mailową i na stronie: https://www.facebook.com/hodowlakoniijezdziectwo/