Rzeczpospolita Polska

Program studiów

Program zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych
Hodowla Koni i Jeździectwo 2018/19

 

1) TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROLNICZEJ, PRODUKCJA ZWIERZĘCA – DOSKONALENIE WARTOŚCI HODOWLANEJ I UŻYTKOWEJ KONI
(wykłady 88 godz., ćwiczenia 50 godz., 18 ECTS)

 • Struktura rasowa koni hodowlanych w Polsce (wykłady 3 godz.) – prof. dr hab. Zbigniew Jaworski
 • Genetyczne podstawy produkcji zwierzęcej (wykłady 3 godz.) – prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg
 • Znaczenie genetyki w doskonaleniu wartości hodowlanej koni (wykłady 2 godz.) – dr inż. Ewa Walkowicz
 • Analiza rodowodów koni (cwiczenia 3 godz.) – dr inż. Ewa Walkowicz
 • Dobór par do rozrodu (wykłady 2 godz.) – dr inż. Ewa Walkowicz
 • Znaczenie wiedzy o pokroju koni w prognozowaniu ich wartości użytkowej (wykład 2 godz.) – dr hab. Ewa Jodkowska prof. nadzw.
 • Obserwowanie zaprzęgowej próby dzielności klaczy (ćwiczenia 3 godz.) – Janusz Lawin (Przewodniczący Komisji kwalifikującej i oceniającej konie w zakładach treningowych)
 • Pokaz koni na trójkącie (ćwiczenia 2 godz.) – Janusz Lawin (Przewodniczący Komisji kwalifikującej i oceniającej konie w zakładach treningowych)
 • Koń śląski — historia i teraźniejszość (wykłady 2 godz.) – Janusz Lawin (Przewodniczący Komisji kwalifikującej i oceniającej konie w zakładach treningowych)
 • Aktualna sytuacja w hodowli koni rasy wielkopolskiej (wykłady 2 godz.) – dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna
 • Biomechanika ruchu konia (wykłady 4 godz.) – dr Gillian Higgings
 • Anatomia układu szkieletowego i biomechanika stawów (wykłady 4 godz.) – dr Gillian Higgings
 • Budowa i biomechanika układu mięśniowego (wykłady 4 godz.) – dr Gillian Higgings
 • Pilates dla koni (wykłady 2 godz.) – dr Gillian Higgings
 • Ocena postawy konia, symetria i nabyte wzorce kompensacji (wykłady 2 godz.) – dr Gillian Higgings
 • Budowa i mechanika chodów konia (wykłady 2 godz.) – Janusz Lawin (Przewodniczący Komisjikwalifikującej i oceniającej konie w zakładach treningowych)
 • Chody koni (uzupełnienie), (wykłady 1 godz.) – dr hab. Ewa Jodkowska
 • Znaczenie próby pod jeźdźcem w diagnostyce kulawizn i przyczyn słabych wyników sportowych konia (wykłady 2 godz.) – dr Sue Dyson
 • Znaczenie dopasowania rzędu jeździeckiego do konia, jeźdźca i jego wpływ na dosiad jeźdźca (wykłady 2 godz.) – dr Sue Dyson
 • Diagnozowanie bolesności układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie zachowania i mimiki konia pracującego pod siodłem (wykłady 2 godz.) – dr Sue Dyson
 • Ocena i dalsze postępowanie w przypadku kulawizn u koni (wykłady 2 godz.) – dr Sue Dyson
 • W jaki sposób znieczulenia diagnostyczne mogą wpływać na obraz kulawizny i jakość pracy kopyt (wykłady 2 godz.) – dr Sue Dyson
 • Przegląd koni w SO Książ (ćwiczenia 2 godz.) – mgr inż. Małgorzata Studzińska
 • Prezentacja i ocena koni (ćwiczenia 3 godz.) – komisja sędziowska pod przewodnictwem Beaty Kapicy
 • Techniki fizjoterapeutyczne stosowane u koni i masaż koni (ćwiczenia 3 godz.) – zajęcia online na podstawie prezentacji dr inż. Maria Soroko.
 • Prezentacja koni hodowanych w SK Janów Podlaski. Przygotowanie koni arabskich do pokazów, ocena eksterieru (ćwiczenia 4 godz.) – Anna Stefaniuk (Główny specjalista ds. hodowli)
 • Przegląd koni w rezerwacie Ostoja w Miliczu (ćwiczenia 4 godz.) – mgr Aleksander Kowalski
 • Próby użytkowości koni w SK Janów Podlaski (ćwiczenia 2 godz.) – Anna Stefaniuk (główny specjalista ds. hodowli)
 • Alternatywne użytkowanie koni czystej krwi (wykłady 3 godz.) – prof. dr hab. Krystyna Chmiel
 • Poranny obrządek w stajni, zajęcia terenowe (ćwiczenia 3 godz.) – Anna Stefaniuk (Główny specjalista ds. hodowli)
 • Aktualna sytuacja w hodowli koni czystej krwi arabskiej w Polsce (wykłady 2 godz.) – prof. dr hab. Krystyna Chmiel
 • Dziedziczenie umaszczeń u koni (wykłady 3 godz.) – prof. dr hab. Anna Stachurska
 • Rozród koni (wykłady 2 godz.) – lek wet. Andrzej Gniazdowski
 • Badanie klaczy (ćwiczenia 2 godz.) – lek wet. Andrzej Gniazdowski
 • Charakterystyka hodowli koni xx w SK Golejewko (ćwiczenia 3 godz.) – mgr Marcin Marciniak
 • Hodowla rezerwatowa koników polskich i jej współczesne znaczenie (wykłady 2 godz.) – prof. dr hab. Zbigniew Jaworski
 • Charakterystyka tabunowego chowu koników polskich w Ostoi w Miliczu (ćwiczenia 2 godz.) – mgr Aleksander Kowalski
 • Kontakt jeździecki w świetle psychologicznych mechanizmów adaptacyjnych (wykłady 3 godz.) - dr Adam Borowicz
 • Wielofunkcyjność zmysłów koni (wykłady 2 godz.) – dr hab. Ewa Jodkowska
 • Działalność stadniny Neustadt (Dosse) (ćwiczenia 4 godz.) – dr Henning Frewert,
 • Hengstparade w stadninie Neustadt (Dosse) (ćwiczenia 4 godz.) – prezentacja osiągnięć (pokazy)
 • Współzależność hodowli koni w Niemczech z ich sukcesami sportowymi (wykłady 2 godz.) – mgr Ewa Leibhart
 • Szkolenie koni — niewykorzystane możliwości (wykłady 2 godz.) – Dr Krzysztof Skorupski
 • Znaczenie badań grup krwi w hodowli koni (wykłady 2 godz.) - dr inż. Grzegorz Cholewiński
 • Fizjologiczne podstawy żywienia koni i rola składników odżywczych (wykłady 2 godz.) – mgr inż. Anna Pięta
 • Specyfika potrzeb pokarmowych koni, praktyczne żywienie poszczególnych grup użytkowych (wykłady 2 godz.) – mgr inż. Anna Pięta
 • Charakterystyka działalności SO Gniezno (wykłady 2 godz.) – dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna
 • Układanie dawek pokarmowych. (ćwiczenia 2 godz.) – mgr Anna Pięta
 • Działalność Stadniny Koni Walewice (wykłady 2 godz.) – mgr Mateusz Staszałek
 • Wychów źrebiąt w stadninie (ćwiczenia 2 godz.) – mgr Mateusz Staszałek
 • Pokazy koni (ćwiczenia 2 godz.) – mgr Mateusz Staszałek
 • Program hodowlany koni rasy małopolskiej (wykłady 2 godz.) – mgr Mateusz Staszałek
 • Nowoczesne techniki w rozrodzie koni z uwzględnieniem embriotransferu (wykłady 2 godz.) – lek.wet. Jarosław Buczyński
 • Kliniczne przygotowanie klaczy do sezonu rozrodczego (wykłady 2 godz.) – lek.wet. Jarosław Buczyński
 • Neonatologia źrebiąt (wykłady 2 godz.) – lek. wet. Jarosław Buczyński
 • Zachowanie związane z rozrodem i urodzeniem źrebięcia, imprinting (wykłady 2 godz.) – dr hab. Ewa Jodkowska
 • Dobrostan koni (wykłady 2 godz.) – dr hab. Ewa Jodkowska

 

2) EKONOMIKA ROLNICTWA I AGROBIZNES W HODOWLI KONI
(wykłady 28 godz., ćwiczenia 22 godz. 7 ECTS)

 • Podstawy ekonomiki i organizacji produkcji zwierzęcej (wykłady 2 godz.) – prof. dr hab. Damian Knecht
 • Podstawy ekonomiki i organizacji produkcji zwierzęcej (ćwiczenia 2 godz.) – prof.dr hab. Damian Knecht
 • Ekonomika i organizacja w hodowli koni i jeździectwie(wykłady 2 godz.) – dr inż. Ewa Walkowicz
 • Podstawy agrobiznesu w chowie koni (ćwiczenia 2 godz.) – dr inż. Ewa Walkowicz
 • Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach ochrony zasobów genetycznych koni (wykłady 2 godz.) – prof. dr hab. Zbigniew Jaworski
 • Organizacja zawodów jeździeckich (wykłady 2 godz.) – dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska
 • Niewłaściwe postępowanie z końmi. (wykłady 2 godz.) – dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska
 • Przepisy i regulamin w skokach przez przeszkody (wykłady 2 godz.) – Krzysztof Niecko, sędzia międzynarodowy FEI.
 • Przeszkody, ich rodzaje i zastosowanie (wykłady 2 godz.) – Krzysztof Niecko, sędzia międzynarodowy FEI.
 • Zagadnienia prawne. Osoby oficjalne na zawodach, ich liczba i zależności (wykłady 2 godz.) – dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska
 • Programy ujeżdżeniowe z oceną zawodnika - cel i kryteria oceny (wykłady 2 godz.) – dr inż. Izabela Kaczkowska
 • Wyjazd na zawody w ujeżdżeniu do SK Moszna Omawianie przejazdów zawodników na czworoboku w programach na poziomie różnych klas Wystawianie ocen za poszczególne chody, oceny ogólne oraz uwagi w arkuszach sędziowskich (ćwiczenia 4 godz.) – mgr Marek Pawłowicz, mgr Marek Ruda, dr Izabela Kaczkowska Ruda
 • Charakterystyka działalności LKJ Lewada, pokaz koni o różnym stopniu (ćwiczenia 2 godz.) – trener Andrzej Sałacki
 • Skala szkoleniowa, istota i cel podczas szkolenia jeździeckiego (wykłady 2 godz.) – dr inż. Izabela Kaczkowska
 • Rola komisarza w jeździectwie (wykłady 2 godz.) – mgr Jan Posłuszny
 • Przygotowanie do egzaminu sędziowskiego (ćwiczenia 2 godz.) – Krzysztof Niecko, sędzia międzynarodowy FEI.
 • Halowe Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody. Finał Halowego Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego (ćwiczenia 4 godz.) – Krzysztof Niecko, sędzia międzynarodowy FEI.
 • Przepisy i regulamin w dyscyplinie ujeżdżenia (wykłady 2 godz.) – dr inż. Izabela Kaczkowska
 • Podsumowanie kursu sędziowskiego w zakresie ujeżdżenia i egzamin (ćwiczenia 2 godz.) - Janusz Lawin sędzia międzynarodowy w jeździectwie
 • Podstawy pielęgnacji kopyt koni mistrz kowalski (wykłady 4 godz.) – mistrz kowalski Józef Antczak
 • Podkownictwo — pokaz „werkowania” i podkuwania kopyt (ćwiczenia 4 godz.) – mistrz kowalski Józef Antczak

 

3) TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROLNICZEJ, PRODUKCJA ROŚLINNA — PASTWISKA DLA KONI
(wykłady 8 godz., ćwiczenia 4 godz. 3 ECTS)

 • Podstawy morfologii roślin (wykłady 2 godz.) – dr hab. Jarosław Proćków, prof. nadzw.
 • Oznaczanie roślin pastwiskowych (ćwiczenia 4 godz.) – dr hab. Jarosław Proćków, prof. nadzw.
 • Znaczenie pastwiska w utrzymaniu koni (wykłady 2 godz.) – dr hab. Ewa Jodkowska
 • Zagrożenia toksykologiczne koni (rośliny trujące), (wykłady 2 godz.) – dr Magdalena Chłopecka
 • Zagrożenie toksykologiczne koni c.d. (mykotoksyny suplementy diety, środki ochrony roślin), (wykłady 2 godz.) – dr Magdalena Chłopecka

 

4) ORGANIZACJA PRODUKCJI ROLNICZEJ W MAŁYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH POSIADAJĄCYCH KONIE
(wykłady 4 godziny, ćwiczenia 6 godz. 2 ECTS)

 • Hodowla koni sportowych w gospodarstwach prywatnych (ćwiczenia 2 godz.) – mgr inż. Paweł Mazurek
 • Podstawy użytkowania zaprzęgowego koni (ćwiczenia 2 godz.) – lek. wet. Piotr Mazurek
 • Charakterystyka mleka klaczy i jego wykorzystanie w żywieniu człowieka (wykłady 2 godz.) – dr inż. Romualda Danków-Kubisz
 • Właściwości prozdrowotne kumysu (wykłady 2 godz.) – dr inż. Romualda Danków-Kubisz
 • Charakterystyka działalności Fermy Udoju Klaczy (ćwiczenia 2 godz.) – dr inż. Romualda Danków-Kubisz, mgr inż. Andrzej Serwatka.