Rzeczpospolita Polska

Program studiów

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROLNICZEJ, PRODUKCJA ZWIERZĘCA – DOSKONALENIE WARTOŚCI HODOWLANEJ KONI (56 GODZ. WYKŁADÓW, 36 GODZ. ĆWICZEŃ)

 • Genetyczne podstawy produkcji zwierzęcej (4 godz. wykładów) – prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg
 • Znaczenie genetyki w doskonaleniu wartości hodowlanej koni (2 godz. wykładów) – prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg
 • Znaczenie prób dzielności koni w hodowlanym ich doskonaleniu (2 godz. wykładów) – dr inż Ewa Walkowicz
 • Metody pracy hodowlanej stosowane w doskonaleniu cech użytkowych koni (2 godz. wykładów) – prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg
 • Hodowlane i sportowe znaczenie wyścigów pełnej krwi angielskiej (2 godz. wykładów) – prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg
 • Znaczenie badań grup krwi w hodowli koni (3 godz. wykładów) – dr Grzegorz Cholewiński
 • Genetyczne podstawy umaszczeń koni (3 godz. wykładów) – prof. dr hab. Anna Stachurska
 • Przedstawiciele linii i rodzin czystej krwi arabskiej (3 godz. wykładów) – prof. dr hab. Krystyna Chmiel
 • Rody męskie w hodowli koni rasy śląskiej (2 godz. wykładów) – dr inż. Ewa Walkowicz
 • Dobór par do rozrodu (2 godz. wykładów) – dr inż. Ewa Walkowicz
 • Najnowsze osiągnięcia w rozrodzie koni (3 godz. wykładów) – dr Marek Tischner
 • Przydatność rozrodowa klaczy i ogiera (3 godz. wykładów) – dr Marek Tischner
 • Dobrostan koni (3 godz. wykładów) – dr hab. Ewa Jodkowska, em. prof. nadzw.
 • Znaczenie wiedzy o pokroju koni w prognozowaniu ich wartości użytkowej (2 godz. wykładów) – dr hab. Ewa Jodkowska, em. prof. nadzw.
 • Analiza naturalnych uzdolnień koni różnych ras i typów w świetle biomechaniki i morfometrii (3 godz. wykładów) – dr hab. Marcin Komosa em. prof. nadzw.
 • Reaktywność koni a zmysł dotyku (3 godz. wykładów) – dr hab. Marcin Komosa
 • Wielofunkcyjność zmysłów koni (3 godz. wykładów) – dr hab. Ewa Jodkowska em. prof. nadzw.
 • Kontakt jeździecki w świetle psychologicznych mechanizmów adaptacyjnych (3 godz. wykładów) – dr Adam Borowicz
 • Historia i rozwój jeździectwa klasycznego (6 godz. wykładów) – Arthur Kottas-Heldenberg
 • Techniki fizjoterapeutyczne stosowane u koni (2 godz. wykładów) – dr inż. Maria Soroko
 • Masaż koni – praktycznie (2 godz. ćwiczeń) – dr Maria Soroko
 • Znaczenie prób dzielności koni w hodowlanym ich doskonaleniu (2 godz. ćwiczeń) – dr inż. Ewa Walkowicz
 • Praktyczne szkolenie ujeżdżeniowe koni (4 godz. ćwiczeń) – Arthur Kottas-Heldenberg
 • Znaczenie genetyki w doskonaleniu wartości hodowlanej koni (2 godz. ćwiczeń) – prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg
 • Analiza rodowodów koni (2 godz. ćwiczeń) – dr inż. Ewa Walkowicz
 • Zasady treningu koni pełnej krwi angielskiej na torze wyścigowym, pokaz koni (2 godz. ćwiczeń) – mgr Robert Świątek
 • Zwiedzanie Stada Ogierów oraz pokazy koni w Moritzburgu (Hengstparade) (8 godz. ćwiczeń)
 • Imprinting źrebiąt (2 godz. ćwiczeń) – mgr Viktoria Pietkiewicz
 • Utrzymanie koni według zasad jeździectwa naturalnego (3 godz. ćwiczeń) – mgr Karolina Mazurkiewicz
 • Przedstawienie hodowli i pokazy użytkowania rasy koni islandzkich (6 godz. ćwiczeń) – Elselina Klein
 • Jak wyhodować mistrza (film), (3 godz. ćwiczeń) – dr hab. Ewa Jodkowska em. prof. nadzw

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROLNICZEJ, PRODUKCJA ROŚLINNA – PASTWISKA DLA KONI (6 GODZ. WYKŁADÓW, 6 GODZ. ĆWICZEŃ)

 • Podstawy morfologii roślin (2 godz. wykładów) – dr hab. Jarosław Proćków, prof. nadzw.
 • Podstawy morfologii roślin – oznaczanie (4 godz. ćwiczeń) – dr hab. Jarosław Proćków, prof. nadzw.
 • Wykorzystanie pastwisk w chowie koni ( 2 godz ćwiczeń ) – mgr inż. Paweł Mazurek
 • Zatrucia koni na pastwisku (2 godz. wykładów) – dr hab. Ewa Jodkowska, em. prof. nadzw.
 • Podstawy parazytologii koni (2 godz. wykładów) – dr hab. Ewa Jodkowska, em. prof. nadzw.

EKONOMIKA ROLNICTWA I AGROBIZNES W HODOWLI KONI (32 GODZ. WYKŁADÓW, 26 GODZ. ĆWICZEŃ)

 • Aktualna sytuacja w hodowli koni czystej krwi arabskiej w Polsce (2 godz. wykładów) – prof. dr hab. Krystyna Chmiel
 • Aktualna sytuacja w hodowli koni rasy małopolskiej (3 godz. wykładów) – prof. dr hab. Krystyna Chmiel
 • Aktualna sytuacja w hodowli koni rasy wielkopolskiej ( 2 godz. wykładów) – dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna
 • Aktualna sytuacja w hodowli koni rasy śląskiej (3 godz. wykładów) – dr inż. Ewa Walkowicz
 • Programy hodowli i ochrony zasobów genetycznych koni huculskich (2 godz. wykładów) – dr inż. Iwona Wrona
 • Podstawy ekonomiki rolnictwa i agrobiznesu (2 godz. wykładów) – prof. dr hab. Damian Knecht
 • Podstawy żywienia koni (2 godz. wykładów) – dr hab. Ewa Jodkowska em. prof. nadzw.
 • Przygotowanie do funkcji i zawodu sędziego III klasy w jeździectwie, przepisy ogólne (4 godz. wykładów) – mgr Krzysztof Niecko
 • Rola komisarza w jeździectwie (2 godz. wykładów) – mgr Jan Posłuszny
 • Przepisy i regulaminy w dyscyplinie skoków przez przeszkody (2 godz. wykładów) – mgr Krzysztof Niecko
 • Przepisy i regulaminy dyscyplinie ujeżdżenia (2 godz. wykładów) – dr inż. Izabela Kaczkowska
 • Charakterystyka chodów koni (2 godz. wykładów) – mgr Małgorzata Brodziak
 • Programy z oceną zawodnika- cel i kryteria oceny (2 godz. wykładów) – dr inż. Izabela Kaczkowska
 • Skala szkoleniowa, istota i cel podczas szkolenia jeździeckiego (2 godz. wykładów) – mgr Małgorzata Brodziak
 • Hodowla koni pełnej krwi angielskiej w SK Moszna (2 godz. ćwiczeń) – mgr Tomasz Stachowiak
 • Przegląd stadniny koni w Książu (3 godz. ćwiczeń) – mgr inż. Małgorzata Studzińska
 • Podstawy ekonomiki rolnictwa i agrobiznesu (2 godz. ćwiczeń) – prof. dr hab. Damian Knecht
 • Przepisy i regulaminy w dyscyplinie skoków przez przeszkody (3 godz. ćwiczeń) – mgr Krzysztof Niecko
 • Analiza przejazdów koni podczas Halowych Zawodów Jeździeckich w skokach (4 godz. ćwiczeń) – mgr Krzysztof Niecko
 • Rozwiązywanie testów dotyczących przepisów i regulaminów w dyscyplinie skoków (4 godz. ćwiczeń – mgr Krzysztof Niecko)
 • Przepisy i regulaminy dyscyplinie ujeżdżenia (2 godz. ćwiczeń) – dr inż. Izabela Kaczkowska
 • Pokaz koni w ręku na trójkącie (2 godz. ćwiczeń) – komisja sędziowska pod przewodnictwem Beaty Kapicy
 • Podkownictwo – pokaz „werkowania” i podkuwania kopyt (4 godz. ćwiczeń) – mistrz kowalski Józef Antczak

ORGANIZACJA PRODUKCJI ROLNICZEJ W MAŁYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH POSIADAJĄCYCH KONIE. (24 GODZ. WYKŁADÓW, 16 GODZ. ĆWICZEŃ)

 • Charakterystyka mleka klaczy i jego wykorzystanie w żywieniu człowieka (2 godz. wykładów) – dr Joanna Tirchert
 • Właściwości prozdrowotne kumysu (2 godz. wykładów) – dr Joanna Tirchert
 • Alternatywne użytkowanie koni czystej krwi arabskiej (2 godz. wykładów) – prof. dr hab. Krystyna Chmiel
 • Charakterystyka działalności Centrum Badawczego i Edukacyjnego Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt w Rząsce (3 godz. wykładów) – dr inż. Zenon Podstawski
 • Charakterystyka działalności SO Sieraków (2 godz. wykładów) – mgr Wojciech Ganowicz
 • Charakterystyka działalności LKJ Lewada, pokaz koni o różnym stopniu wyszkolenia (2 godz. wykładów) – mgr Andrzej Sałacki
 • Charakterystyka SO Gniezno i prezentacja ogierów (3 godz. wykładów ) – mgr Andrzej Matławski
 • Przegląd stadniny oraz prezentacja koni w SK Janów Podlaski (4 godz. wykładów) – prof. dr hab. Krystyna Chmiel
 • Podstawy pielęgnacji kopyt koni (4 godz. wykładów) – mistrz kowalski Józef Antczak
 • Działalność Stadniny Koni huculskich w Nielepicach (2 godz. wykładów, 2 godz. ćwiczeń) – dr Zenon Podstawski
 • Poranny obrządek w stajni, zajęcia terenowe w SK Janów Podlaski (2 godz. ćwiczeń) – prof. dr hab. Krystyna Chmiel)
 • Podstawy użytkowania zaprzęgowego koni (2 godz. ćwiczeń) – lek. wet. Piotr Mazurek
 • Hodowla koni sportowych w gospodarstwach prywatnych (2 godz. ćwiczeń) – mgr inż. Paweł Mazurek
 • Poranny obrządek w stajni (zajęcia terenowe), (2 godz. ćwiczeń) – prof. dr hab. Krystyna Chmiel
 • Analiza zaprzęgowej próby dzielności klaczy śląskich (2 godz. ćwiczeń) – mgr Paweł Mazurek
 • Charakterystyka działalności Fermy Udoju Klaczy Zimnokrwistych (4 godz. ćwiczeń) – mgr Andrzej Serwatka

RACHUNKOWOŚĆ ROLNICZA I ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWAMI POSIADAJĄCYMI KONIE (6 GODZ. WYKŁADÓW, 2 GODZ. ĆWICZEŃ)

 • Przemysł koński w Polsce (2 godz. wykładów) – mgr Konrad Przeździecki,
 • Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolno-środowiskowy” (2 godz. wykładów) – dr Iwona Wrona
 • Marketing w ośrodkach jeździeckich ( 2 godz. wykładów) – mgr Krzysztof Przeździecki
 • Marketing w ośrodkach jeździeckich (2 godz. ćwiczeń) – mgr Krzysztof Przeździecki