Rzeczpospolita Polska

Terminy zjazdów

Zajęcia odbywają się zazwyczaj jeden raz w miesiącu od 10 godz. w sobotę do 16 godz. w niedzielę. Niekiedy, ze względu na konieczność zrealizowania zajęć programowych rozpoczynają się w piątek, co jest uzgadniane ze słuchaczami studiów podyplomowych. Przewidywanych jest 12 zjazdów, w tym jeden egzaminacyjny. Program naukowo-dydaktyczny wszystkich zjazdów oraz zakwaterowanie i wyżywienie (za wyjątkiem noclegów podczas zjazdów we Wrocławiu) są organizowane przez kierownictwo studiów. Terminy zjazdów podane są przed pierwszym spotkaniem. Szczegółowy program każdego zjazdu jestpodawany drogą mailową najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem.