Rzeczpospolita Polska

Terminy zjazdów

Na ogół zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu od 10 godz. w sobotę do 16 godz. w niedzielę. Niekiedy, ze względu na konieczność zrealizowania zajęć programowych rozpoczynają się w piątek, co jest uzgadniane ze słuchaczami studiów podyplomowych. Przewidywanych jest 12 zjazdów, w tym jeden egzaminacyjny. Program naukowo-dydaktyczny wszystkich zjazdów oraz zakwaterowanie i wyżywienie (za wyjątkiem noclegów podczas zjazdów we Wrocławiu) są organizowane przez kierownika studiów. Szczegółowy program każdego zjazdu będzie podawany drogą mailową najpóźniej na tydzień przed ustalonym terminem.