Rzeczpospolita Polska

Aktualności

Kolejna edycja studiów podyplomowych Naukowe Podstawy Treningu Koni rozpocznie się w lutym 2021 r . Zgłoszenia będą przyjmowane w październiku i listopadzie 2020 r. z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr

Aktualne informacje przedstawiane są słuchaczom studiów drogą mailową i na stronie: https://www.facebook.com/naukowepodstawytreningukoni/