Rzeczpospolita Polska

Program studiów

Przedmioty/moduły kształcenia wraz z przypisaniem do każdego liczby punktów ECTS:

Moduł/przedmiot Liczba godzin Liczba punktów ECTS
w. ćw. Ogółem w tym z bezpośrednim udziałem nauczyciela
1) Technologia produkcji zwierzęcej – doskonalenie wartości użytkowej koni 64 56 19 5,0
Działalność Centrum Wyszkolenia Olimpijskiego w Jeździectwie, Warendorf – Markus Scharmann 2      
Hodwlane znaczenie Stada Ogierów w Moritzburgu – mgr Ewa Leibfarth 1 2    
Znaczenie Hengstparade w doskonaleniu wartości użytkowei koni – pokazy z komentarzem mgr Ewy Leibfarth   5    
Charakterystyka działalności Stadniny Koni Krasne – mgr Jarosław Księżuk 1 3    
Hodowla koni pełnej krwi angielskiej – mgr Jarosław Księżuk 1      
Jak wyhodować konia sportowego? – mgr inż. Katarzyna Wiszowaty 2      
Zwiedzanie i omówienie infrastruktury stacji ogierów oraz zapoznanie z formalnymi aspektami dystrybucji nasienia – Mateusz Cichoń   3    
Udział w pobieraniu i obróbce nasienia ogiera oraz badaniu USG klaczy – Mateusz Cichoń   2    
Wczesne rozpoznawanie i rozwijanie talentów sportowych u dzieci i młodzieży oraz analiza zagrożeń wynikających z popełnianych błędów – dr hab. Małgorzata Siekańska 1      
Potrzeba rozwijania uważności w szkoleniu jeździeckim – mgr Marzanna Herzik 2      
Elementy psychologii człowieka istotne w obcowaniu z końmi – mgr Monika Damec 2      
Kształcenie jeźdźca ujeżdżeniowego – lek. wet. Andrzej Sałacki 2      
Podstawy treningu jeźdźca – mgr Ewa Leibfarth 2      
W dążeniu do właściwego porozumienia z koniem – mgr Jerzy Sawka 2      
Teoria i praktyka nawiązywania właściwych relacji z koniem dla prawidłowego ich użytkowania. – mgr Monika Damec 2 3    
Wzajemny wpływ konia i jeźdźca – Tessa Roos MSc 2      
Budowanie zrównoważonego i funkcjonalnego dosiadu jeźdźca – Tessa Roos MSc 2      
Ćwiczenia poza siodłem poprawiające świadomość i stabilność – Tessa Roos MSc   2    
Równowaga wertykalna – dr Karin Leibbrandt 2      
Wybór konia do poszczególnych dyscyplin jeździeckich. – mgr Ewa Leibfarth 2      
Wpływ udomowienia konia na jego psychikę i zachowanie – Monika Damec 2      
Jak zwiększyć motywację i efektywność uczenia się koni – Monika Damec   2    
Metody kształtowania zachowania konia – Monika Damec   2    
Trening konia zgodny z jego naturą – mgr Monika Damec   6    
Szkolenie koni – niewykorzystane możliwości – dr Krzysztof Skorupski 2 4    
Znaczenie treningu dla zdrowia i dobrostanu konia – dr Karin Leibbrandt 2      
Planowanie treningu koni sportowych. – mgr inż. Małgorzata Brodziak 2      
Jak prawidłowo zaplanować okres wdrożeniowy w trening? – lek. wet Paweł Golonka 2      
Znaczenie lonżowania w doskonaleniu wartości użytkowej konia – mgr Adam Susłowski   6    
Jeździectwo klasyczne – seminarium z Manolo Mandezem 2 6    
Metody zajeżdżania młodego konia – mgr inż. Małgorzata Brodziak 2      
Etapy treningu konia przeznaczonego do sportu (od źrebaka do kariery zawodniczej) – mgr Ewa Leibfarth   2    
Trening ujeżdżeniowy. – lek. Wet Andrzej Sałacki, Żaneta Skowrońska   3    
Trening skokowy teoria i praktyka – mgr inż. Małgorzata Brodziak 2      
Planowanie treningu koni wyścigowych – mgr Robert Świątek 2      
Trening kłusaka wyścigowego – mgr Wanda Górniak 2      
Sportowe rajdy konne, podstawy dyscypliny oraz metody treningu koni – prof. Ewa Szarska 2      
Wybór i trening konia do hipoterapii. – dr inż. Maciej Dobrowolski 2      
Specyfika dyscypliny WKKW – lek wet. Julia Kornaszewska   2    
Oglądanie rozprężania koni oraz przejazdów eliminacyjnych do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – komentarz Mateusz Cichoń   3    
Osteopatia we wspomaganiu treningu koni – mgr Julia Bartczak 2      
Znaczenie wskaźników fizjologicznych w określaniu obciążenia organizmu konia – prof. Ewa Szarska 2      
Zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane u koni sportowych. – dr inż. Maria Soroko 2      
Wykorzystanie metody termowizyjnej w profilaktyce koni i sporcie jeździeckim – dr inż. Maria Soroko 2      
Zasady żywienia koni sportowych – lek. wet. Jolanta Szłapka-Kosarzewska 2      
Dietetyka kliniczna koni – lek. wet. Jolanta Szłapka – Kosarzewska 2      
Wstepne przygotowanie słuchaczy studiów do pracy dyplomowej – dr hab. Ewa Jodkowska       1.0
2) Ekonomika rolnictwa; 10 4 2 0,45
Zasady zarządzania gospodarstwem rolnym utrzymującym konie – dr hab. Izabela Sztangret, prof UE 6 2    
Rozwiązywania organizacyjno-ekonomiczne w ośrodkach jeździeckich, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu koni – dr hab Ewa Jodkowska 2 2    
Ekonomiczne podstawy prowadzenia ośrodka jeździeckiego – dr hab. Izabela Sztangret, prof UE 2      
3) Rachunkowość rolnicza; 8 4 2 0,45
Prowadzenie rachunkowości w jednostkach rolniczych zajmujących się zwierzętami – dr inż. Krzysztof Prymon 6 2    
Metody obliczania kosztów utrzymania koni – dr inż. Ewa Walkowicz 2 2    
4) Agrobiznes w sporcie jeździeckim; 24 16 4 1,30
Wykorzystanie koni w gospodarstwach agroturystycznych. – dr inż. Ewa Walkowicz 2      
Charakterystyka gospodarstw rolnych posiadających konie regionie górzystym. – dr hab Ewa Jodkowska 2      
Hodowla koni w gospodarstwach ogólnorolniczych w Niemczech 2 6    
Działalność Polskiego Związku Jeździeckiego dla rozwoju sportu w małych klubach jeździeckich – mgr inż. Małgorzata Brodziak 2      
Zasady Szkolenia Kadr Instruktorsko – Trenerskich w Polskim Związku Jeździeckim – mgr inż. Małgorzata Brodziak 2      
Weryfikacja umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej dla uzyskania poszczególnych Odznak Jeździeckich PZJ – mgr inż. Małgorzata Brodziak 2      
Kryteria uzyskania uprawnień Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ i Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ – dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska 2      
Działalność Okręgowych Związków Hodowców Koni dla rozwoju hodowli koni sportowych w gospodarstwach rolnych– dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska 2      
Aktualna działalność i perspektywy rozwoju Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – mgr Jerzy Sawka 2      
Charakterystyka działalności Ośrodka KS Gillmaier, Żelazów – mgr Ewa Leibfarth   2    
Organizacja zawodów jeździeckich i imprez rekreacyjnych. – Daniel Karpiński   2    
Idetyfikacja koni sportowych. Opisy koni do paszportów PZJ i FEI – lek.wet. Julia Kornaszewska   2    
Hodowlana identyfikacja koni na podstawie profesjonalnych fotografii. – Małgorzata Żółtańska 2 2    
Badanie koni przy transakcjach handlowych, formularz kupna konia – lek wet. Julia Kornaszewska   2    
BHP w utrzymaniu i treningu koni sportowych – dr inż. Piotr Kaczmarek 2      
Postępowanie w wypadkach związanych z jeździectwem – lek med. Ewa Hordyńska 2      
5) Ochrona zdrowia koni; 14 10 3 0,8
Podstawowa i szczególna profilaktyka weterynaryjna koni sportowych – lek wet. Julia Kornaszewska 2      
Obowiązkowe szczepienia koni – lek wet. Julia Kornaszewska 2      
Postępowanie rehabilitacyjne z koniem w okresie pourazowym – lek. wet Paweł Golonka   2    
Zwalczanie pasożytów koni – dr Zofia Czarna 2      
Właściwe postępowanie podczas urazów koni – lek wet. Julia Kornaszewska 2      
Znaczenie zdrowych zębów dla osiągnięć treningowych konia – dr Chris Pearce 2 3    
Leczenie uzębienia koni – rutynowa kontrola uzębienia – dr Chris Pearce   3    
Czynniki wpływające na kulawiznę koni i metody jej zapobiegania – dr Sue Dyson 2 2    
Zmiany motoryczne współczesnego konia sportowego – dr Karin Leibbrandt 2      
Razem 120 88 30 10
Ogółem 210 30
Forma zaliczenia Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej

Kierownik studiów podyplomowych zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców lub tematów zajęć bez szkody dla wartości merytorycznej programu studiów