Rzeczpospolita Polska

Program studiów

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„NAUKOWE PODSTAWY TRENINGU KONI”
(210 godzin)

 

Temat wiodący i zagadnienia Wykłady Ćwiczenia

1) Organizacja lub technologia produkcji rolniczej i zwierzęcej: ECTS 15

90

39

Technologia produkcji rolniczej – wybór pasz dla koni    
Zasady żywienia koni sportowych – dr hab. Krzysztof Marycz 2 2
Biotechnologia w żywieniu koni – specyficzne dodatki pokarmowe dla koni wyczynowych – dr hab. Krzysztof Marycz 3 3
Znaczenie pastwiska w utrzymaniu koni – dr hab. Ewa Jodkowska 2 2
Technologia produkcji zwierzęcej – doskonalenie wartości użytkowej koni    
Teoria i praktyka nawiązywania właściwych relacji z koniem dla prawidłowego ich użytkowania – mgr Monika Damec 14 4
Elementy psychologii człowieka istotne w obcowaniu z końmi – mgr Monika Damec 8 4
Podstawy psychologii w użytkowaniu koni – dr wet. Krzysztof Skorupski 8 8
Zabiegi fizjoterapeutyczne stosowane u koni sportowych – dr inż. Maria Soroko 2 2
Elementy aparatu ruchu konia – Gillian Higgins 8 2
Biomechanika ruchu konia – Gillian Higgins 8 2
Działalność Centrum Wyszkolenia Olimpijskiego w Jeździectwie (Deutsches Olympiade-Komitee für Reiterei und Bundesleistungszentrum Reiten – Markus Scharmann 5 2
Hodowlane znaczenie Stada Ogierów Warendorf – ing. Kerstin Brebaum 2  
Rola Zakładu Treningowy Ogierów Adelheidsdorf w hodowlanym doskonaleniu ogierów – dr. Axel Brockmann 3  
Hodowlane znaczenie Stada Ogierów Celle – dr. Axel Brockmann 3  
Kształcenie jeźdźca ujeżdżeniowego – lek. wet. Andrzej Sałacki 8 2
Ride and jump with your mind (klinika dosiadu) szkolenie – Elaine Butler 12 4
Ćwiczenia jeźdźca usprawniające jazdę konną  – dr Ewa Jodkowska 2 2

2) Ekonomika rolnictwa; ECTS 2

12

10

Zasady zarządzania gospodarstwem rolnym – dr Jan Spiak 6 6
Rozwiązywania organizacyjno-ekonomiczne w ośrodkach jeździeckich, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu koni – dr hab. Ewa Jodkowska 4 2
Praca własna słuchaczy studiów 2 2

3) Rachunkowość rolnicza; ECTS 2

12

8

Prowadzenie rachunkowości w jednostkach rolniczych  zajmujących się zwierzętami. – dr Krzysztof Prymon 8 4
Praca własna słuchaczy studiów 4 4

4) Agrobiznes; ECTS 4

36

27

Wykorzystanie koni w gospodarstwach agroturystycznych – dr inż. Ewa Walkowicz 3 3
Charakterystyka gospodarstw rolnych posiadających konie regionie górzystym – dr hab Ewa Jodkowska 2 2
Działalność Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego – mgr inż. Małgorzata Brodziak 2 2
Organizacja zawodów jeździeckich i imprez rekreacyjnych – Daniel Karpiński 1 1
Działalność usługowa ośrodków jeździeckich – Daniel Karpiński 1 1
Prawidłowe dopasowanie siodła do konia – HB Contact Bogdan Dąbrowski 5 2
Warsztaty podkuwnicze – Antoni Chłapowski 2 2
Znaczenie jakości podłoża w treningu koni i sporcie jeździeckim – dr hab. Ewa Jodkowska 3 3
Obowiązujące przepisy i zasady bezpiecznej pracy przy koniach – mgr Jan Kmiecik 3 3
Postępowanie w wypadkach związanych z jeździectwem – lek. med. Ewa Hordyńska 2 2
Identyfikacja koni sportowych. Opisy koni do paszportów PZJ i FEI – dr wet Maciej Przewoźny 2 2
Hodowlana identyfikacja koni na podstawie profesjonalnych fotografii. – Małgorzata Żółtańska 4 4
Praca własna słuchaczy studiów 6  

5) Ochrona zdrowia koni; ECTS 3

24

12

Wykorzystanie aparatury termowizyjnej w określeniu obciążenia organizmu konia – dr hab. Ewa Szarska 4  
Wykorzystanie aparatury termowizyjnej w jeździectwie – dr hab. Ewa Jodkowska 2 2
Specjalne zabiegi pielęgnacyjne i prewencyjne stosowane u koni – dr wet. Olga Kulesza 2  
Urazy u koni sportowych, zapobieganie, diagnoza, leczenie – lek. wet. Andrzej Gniazdowski 2  
Program obowiązkowych szczepień koni – dr. wet. Maciej Przewoźny   2
Rozpoznawanie i leczenie schorzeń kolkowych u koni – lek. wet. Andrzej Gniazdowski 4  
Czynniki warunkujące transfer odporności biernej źrebiąt – dr hab. inż. Robert Kupczyński prof. nadzw. 1 1
Chirurgiczne leczenie przepuklin u koni – dr hab. Jakub Nicpoń 1 1
Profilaktyka ciężarnej klaczy i źrebięcia – lek. wet. Natalia Siwińska 1 1
Problemy okulistyczne źrebiąt – lek. wet. Malwina Słowikowska 1 1
Wychów źrebiąt – metody wychowu – prof. dr hab. Zbigniew Jaworski 1 1
Naturalne wzorce behawioralne źrebiąt i ich matek – dr hab. Ewa Jodkowska 1 1
Pęknięcie pęcherza moczowego i przetrwały moczownik u źrebiąt – Magdalena Szklarz 1 1
Opieka stomatologiczna nad źrebięciem – lek. wet. Piotr Łoś 1 1

6. Trening koni; ECTS 4

36

20

Historia treningu koni – mgr inż. Małgorzata Brodziak 2 2
Planowanie treningu koni sportowych – mgr inż. Małgorzata Brodziak 4 4
Metody zajeżdżania młodego konia – mgr inż. Małgorzata Brodziak 2 2
Trening ujeżdżeniowy – lek. Wet Andrzej Sałacki, Żaneta Skowrońska 2 2
Trening skokowy teoria i praktyka – mgr inż. Małgorzata Brodziak 8 4
Trening kłusaka wyścigowego – mgr Wanda Górniak 2 2
Charakterystyka rajdów długodystansowych – dr hab. Ewa Szarska 2 2
Wybór i trening konia do hipoterapii – dr inż. Maciej Dobrowolski 2 2
Wstępny i zaawansowany trening konia (na ujeżdżalni, z komentarzem) – mgr Magdalena Prasek 4  
Nauka lonżowania konia – mgr Adam Susłowski 8