Rzeczpospolita Polska

Kontakt

dr hab. inż. Ewa Jodkowska, em. prof. nadzw.
tel. 601 696 727
e-mail:

Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38 C,
51 – 630 Wrocław
tel. 71 320 5856
e-mail: