Rzeczpospolita Polska

Kontakt

 • Kierownik studiów:
  dr hab. inż. Ewa Jodkowska, em. prof. uczelni,
  tel. 601 696 727, e-mail:
 • Z-ca kierownika studiów:
  dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska,
  tel. 517 221 660, e-mail:
 • Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
  ul. Chełmońskiego 38C,
  51-630 Wrocław
  tel. 71 320 5856