Rzeczpospolita Polska

Kontakt

Kierownik studiów:

dr hab. inż. Ewa Jodkowska, em. prof. nadzw,
tel. 71 320 5787, 71 320 5785, 601 696 727
e-mail: