Rzeczpospolita Polska

Informacje ogólne

W wielu krajach absolwenci kończący studia interesują się tym, czy zawód, który zdobyli, pozwoli im na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Edukacja traktowana jest jako droga inwestycja, zatem poniesione koszty kształcenia powinny ułatwić start życiowy i realizację zamierzonych celów. Zatem, podstawowe pytanie, które powinien zadać sobie potencjalny student, brzmi następująco: „Czy wybrany kierunek studiów pozwoli znaleźć mi satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę?”. Świadomość ta zdecydowanie ułatwia wybranie kierunku studiów, zaplanowanie ścieżki edukacyjnej i późniejszej kariery.

Pielęgniarstwo zwierząt jest nowym, prężnie rozwijającym się kierunkiem studiów, szczególnie w wysoko rozwiniętych gospodarczo i cywilizacyjnie państwach świata. Szczególnie dlatego, że liczba zwierząt towarzyszących człowiekowi systematycznie wzrasta. Dlatego też powołano podyplomowe studia z zakresu pielęgniarstwa i chowu zwierząt towarzyszących.

Model opieki pielęgniarskiej dla zwierząt towarzyszących na świecie jest już bardzo popularny i dobrze ugruntowany w mentalności właścicieli zwierząt, jak również ceniony przez lekarzy weterynarii i instytucje, w których są oni zatrudniani (ogrody zoologiczne, hotele dla zwierząt, schroniska dla zwierząt bezdomnych, hospicja dla zwierząt, a także zwierzyńce instytutów naukowych i uczelnianych, oraz kliniki dla zwierząt). Zwierzęta towarzyszące człowiekowi to takie, które wykonują określoną pracę, wypełniają wolny czas, służą rehabilitacji, są często substytutem dzieci, traktowane są jak członkowie rodziny i wpływają pozytywnie na psychikę człowieka.

Równie ważnym zagadnieniem jest chów i hodowla zwierząt laboratoryjnych. Zwierzęta te są niezwykle pomocne w rozwiązywaniu szeregu problemów pojawiających się u innych gatunków zwierząt lub człowieka. Dotyczy to głównie zagadnień związanych ze schorzeniami, genetyką i biologią molekularną. Do zwierząt laboratoryjnych zalicza się: myszy, szczury, chomiki, świnki morskie, króliki, gołębie. Badania prowadzone na tych zwierzętach umożliwiają ekstrapolację uzyskanych wyników na inne gatunki, w tym również na człowieka.

W wielu krajach tworzone są inspekcje dla zwierząt (np.: w USA i Anglii). Mają one uprawnienia policji, a ich pracownicy mogą karać właścicieli zwierząt mandatami, odebraniem zwierząt, a nawet zaaresztowaniem właścicieli z bezpośrednim odstawieniem ich do sądu. W niektórych krajach sąd może wymierzyć karę bezwzględnego pobytu w więzieniu na okres sześciu miesięcy i dożywotni zakaz posiadania zwierząt. W najbliższym czasie, również w Polsce, taka inspekcja dla zwierząt zostanie powołana i pracę w niej będą mogli znaleźć m.in. dyplomowani pielęgniarze zwierząt.

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów, a zwłaszcza biologicznych, zootechnicznych i rolniczych. Mile widziani są kandydaci posiadający podstawową wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, żywienia, utrzymania zwierząt itp., a także ci, którzy obdarzeni są szczególną wrażliwością pozwalającą na zapewnienie zwierzętom dzikim i udomowionym wysokiego komfortu życia.

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone będą przez wysokiej klasy specjalistów reprezentujących dziedziny nauki wchodzące w zakres tematyczny studiów podyplomowych - głównie przez pracowników Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także pracowników Związku Kynologicznego w Polsce i organizacji zrzeszających hodowców kotów rasowych.

Studia zaplanowane zostały na trzy semestry, opłata za semestr wynosi 1800 zł. Obowiązkowe praktyki odbywać się będą w trakcie lub po ukończeniu kształcenia w wyspecjalizowanych zakładach. Po ukończeniu studiów, zaliczeniu egzaminów i praktyk absolwenci będą otrzymywać dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu „Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących”.

W trakcie trwania studiów osoby w nich uczestniczące zdobędą następujące umiejętności:

  • udzielania pomocy poszkodowanym zwierzętom,
  • rozpoznawania pierwszych symptomów chorób ogólnych, zakaźnych i pasożytniczych,
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
  • udzielania pomocy w nagłych wypadkach, opieki gerontologicznej,
  • przygotowywania do zabiegów operacyjnych i opieki pooperacyjnej,
  • prawidłowego przygotowania zwierząt do wystaw i ich wystawiania.

Dyplomowani pielęgniarze mogą być zatrudniani w specjalistycznych hodowlach zwierząt laboratorjntch, a także w ogrodach zoologicznych jako opiekunowie zwierząt tam przebywających. Nabyte wiadomości z zakresu behawioru, żywienia, chowu i ogólnej wiedzy biologicznej są gwarantem, że zwierzęta te będą miały fachową i rzetelną opiekę. Dodatkowo, absolwenci tego wydziału będą znali wszystkie zagadnienia związane z chowem zwierząt towarzyszących, zgodnie z ich wzrostem i rozwojem od chwili urodzenia aż do śmierci.