Rzeczpospolita Polska

Program studiów

Przedmioty/moduły kształcenia wraz z przypisaniem do każdego modułu liczby punktów ECTS:

Moduł

Kod przedmiotu

ECTS

Przedmiot

Liczba godzin

Anatomia i fizjologia zwierząt

(8 ECTS)

1 PZT

4

Anatomia zwierząt towarzyszących

14

2 PZT

4

Fizjologia zwierząt towarzyszących

14

Chów, hodowla i żywienie zwierząt towarzyszących, laboratoryjnych i egzotycznych

(12 ECTS)

3 PZT

1

Identyfikacja gatunkowa zwierząt

6

4 PZT

3

Chów i hodowla zwierząt towarzyszących

6

5 PZT

2

Kynologia

11

6 PZT

2

Żywienie zwierząt

3

7 PZT

2

Biologia rozrodu

6

8 PZT

1

Chów i hodowla kota rasowego

3

9 PZT

1

Podstawy prawne obowiązujące właścicieli zwierząt

3

Choroby zwierząt towarzyszących

(15 ECTS)

10 PZT

2

Choroby genetyczne

6

11 PZT

3

Choroby zakaźne + szczepienia profilaktyczne

7

12 PZT

2

Choroby pasożytnicze (parazytologia)

3

13 PZT

2

Choroby grzybicze

3

14 PZT

1

Choroby nowotworowe

3

15 PZT

1

Diagnostyka laboratoryjna

2

16 PZT

2

Mikrobiologia weterynaryjna

5

17 PZT

2

Toksykologia małych zwierząt

3

Dobrostan zwierząt towarzyszących. Obchodzenie się ze zwierzętami

(6 ECTS)

18 PZT

2

Dobrostan zwierząt

3

19 PZT

2

Gerontologia

3

20 PZT

2

Obchodzenie się ze zwierzętami

5

Zachowanie się zwierząt. Zoopsychologia. Szkolenie zwierząt. Dogoterapia i felinoterapia

(13 ECTS)

21 PZT

4

Zoopsychologia

10

22 PZT

3

Zachowanie się zwierząt + porozumiewanie się zwierząt

7

23 PZT

1

Socjalizacja zwierząt

4

24 PZT

2

Zasady układania zwierząt (podstawy szkolenia zwierząt)

5

25 PZT

2

Dogoterapia

5

26 PZT

1

Felinoterapia

4

Zabiegi pielęgnacyjne. Dermatologia. Endokrynologia. Stomatologia

(11 ECTS)

27 PZT

3

Zabiegi pielęgnacyjne

3

28 PZT

2

Podawanie leków i pobieranie krwi

3

29 PZT

2

Dermatologia

2

30 PZT

2

Endokrynologia

2

31 PZT

2

Stomatologia

10

Pomoc w nagłych wypadkach. Zabiegi rehabilitacyjne

(4 ECTS)

32 PZT

2

Pomoc w nagłych wypadkach

3

33 PZT

2

Rehabilitacja zwierząt (zabiegi rehabilitacyjne)

5

Chirurgia małych zwierząt

(9 ECTS)

34 PZT

2

Czystość chirurgiczna

4

35 PZT

3

Anestezjologia

4

36 PZT

2

Podstawy technik operacyjnych

4

37 PZT

2

Pielęgnacja pooperacyjna

4

Radiologia

(3 ECTS)

38 PZT

3

Badania radiologiczne + zasady wykonywania i interpretacji badań RTG i USG

10

Praktyka zawodowa

(4 ECTS)

------------

4

Praktyka zawodowa w różnych zakładach pracy świadczących opiekę i usługi na rzecz zwierząt (lecznica/klinika weterynaryjna, ogród zoologiczny, salon pielęgnacyjno – fryzjerski dla zwierząt, prywatna hodowla, schronisko dla zwierząt, hotel dla zwierząt itp.)

120

Egzamin końcowy

(5 ECTS)

------------

5

 

---------

Razem:

------------

90

 

318 godz.