Rzeczpospolita Polska

Program ramowy

Ramowy program kształcenia lekarsko-weterynaryjnej specjalizacji zawodowej „Choroby psów i kotów”

Lp. Temat Wykłady Seminaria Razem
1. Hodowla psów i kotów oraz zasady żywienia zwierząt zdrowych i chorych 9h 5h 14h
2. Choroby zakaźne i odzwierzęce 10h 6h 16h
3. Choroby pasożytnicze 6h 2h 8h
4. Choroby skóry 8h 7h 15h
5. Choroby dróg oddechowych 8h 8h 16h
6. Choroby serca i naczyń krwionośnych 6h 4h 10h
7. Choroby uzębienia i jamy gębowej 2h 2h
8. Choroby żołądka, jelit, trzustki i wątroby 5h 3h 8h
9. Choroby nerek i dróg moczowych 4h 4h 8h
10. Choroby mięśni i stawów 2h 2h
11. Choroby neurologiczne i zaburzenia osobowości 4h 3h 7h
12. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych 3h 3h
13. Choroby metaboliczne, endokrynogenne i niedoborowe 6h 4h 10h
14. Zatrucia 4h 4h
15. Choroby nowotworowe 4h 4h
16. Fizjologia i patologia rozrodu 12h 8h 20h
17. Patologia okresu odchowu szczeniąt 4h 4h
18. Oftalmologia 4h 6h 10h
19. Podstawowe interwencje chirurgiczne 8h 12h 20h
RAZEM – zajęć teoretycznych 105h 68h 148h
Zajęcia praktyczne – staże kliniczne i lecznicowe po II semestrze 80h po IV semestrze 80h