Rzeczpospolita Polska

Program szczegółowy

Szczegółowy program kształcenia lekarskoweterynaryjnej specjalizacji zawodowej „Choroby psów i kotów”

1. Hodowla psów i kotów oraz zasady żywienia zwierząt zdrowych i chorych – 14 h

 • rasy psów i kotów i związane z nimi narażenia chorobowe
 • zasady hodowli zwierząt rasowych i wystawowych
 • prawidłowe żywienie psów
 • prawidłowe żywienie kotów
 • żywienie szczeniąt i kociąt
 • żywienie gotowymi pokarmami handlowymi
 • podstawy żywienia dietetycznego
 • żywienie zwierząt otyłych i starych
 • dokarmianie drogą enteralną
 • odżywianie parenteralne

2. Choroby zakaźne – 16 h

 • wybrane zagadnienia z immunologii klinicznej
 • zasady diagnostyki, profilaktyki i zwalczania chorób infekcyjnych
  (nosówka, parwowiroza, koronawiroza, rotawiroza, kaszel kennelowy, wścieklizna [postępowanie urzędowe], leptospiroza, zakaźne zapalenie wątroby psów, białaczka kotów (FeLV), panleukopenia kotów, zespół nabytego upośledzenia odporności kotów (FIV), infekcyjne zapalenie otrzewnej kotów (FIP), choroby bakteryjne
 • ocena programów immunoprofilaktycznych (szczepień) psów i kotów
 • choroby odzwierzęce

3. Choroby pasożytnicze – 8 h

 • zasady rozpoznawania schorzeń pasożytniczych
 • zmiany skórne powodowane przez ektopasożyty
 • choroby pierwotniacze
 • choroby wywołane przez nicienie
 • glistnica psów i kotów
 • tasiemczyce
 • metody postępowania terapeutycznego w chorobach pasożytniczych

4. Choroby skóry – 15 h

 • zasady badania układu powłokowego i morfologia zmian skórnych
 • badania dodatkowe w chorobach skóry
 • podstawy pielęgnacji włosa i skóry
 • choroby włosa i wytworów rogowych, dermatomykozy, otitis externa
 • zespół łojotokowy i zmiany ropne
 • dermatozy endokrynogenne i neurodermatozy
 • dermatozy na tle niedoborowym
 • choroby alergiczne i autoagresyjne
 • zespoły dermatologiczne kotów (prosówkowe zapalenie skóry oraz zmiany eozynofilne)
 • zasady leczenia zewnętrznego i wewnętrznego w chorobach skóry

5. Choroby dróg oddechowych – 8 h

 • zasady badania i symptomatologia schorzeń układu oddechowego (endoskopia, wypływ, duszność, kaszel itp.)
 • schorzenia górnych dróg oddechowych
 • choroby oskrzeli, płuc oraz opłucnej
 • ostra i przewlekła niewydolność oddechowa
 • zasady postępowania terapeutycznego w schorzeniach dróg oddechowych (chemioterapia, aerozoloterapia, oddychanie wspomagane)

6. Choroby serca i naczyń krwionośnych – 10 h

 • symptomatologia ogólna oraz zasady rozpoznawania schorzeń układu krążenia (praktyczne opanowanie Ekg)
 • choroby serca powstałe na tle zaburzeń w układzie bodźczym
 • schorzenia zastawek i mięśnia sercowego
 • niewydolność sercowa (ostra i przewlekła)
 • zapalenia naczyniowe (zakrzepica) i okołonaczyniowe
 • niewydolność naczyniowa
 • podstawy postępowania terapeutycznego (digitalizacja, stosowanie diuretyków, środków wazotensyjnych itp.)

7. Choroby uzębienia i jamy gębowej – 2 h

 • higiena jamy gębowej i uzębienia (fetor ex ore)
 • fizjologia uzębienia, choroby zębów (ubytki szkliwa, zapalenie i nekroza miazgi, usuwanie zębów lub kamienia zębowego, paradontoza)
 • zapalenia i owrzodzenia śluzówek
 • schorzenia ślinianek, gardła i języka
 • nowotwory jamy gębowej

8. Choroby żołądka, jelit, trzustki i wątroby – 8 h

 • zasady badania układu trawiennego (endoskopia)
 • wymioty, ich znaczenie rozpoznawcze, zasady przeciwdziałania
 • biegunka ostra i przewlekła (przyczyny, zasady różnicowania i postępowania. Dieta)
 • zaparcia (przyczyny, zasady zapobiegania i leczenia)
 • zespół złego wchłaniania i trawienia (patologia trzustki)
 • choroby wątroby (niewydolność ostra i przewlekła, marskość, kamica, wodobrzusze)
 • żółtaczka (wątrobowa i pozawątrobowa)
 • diagnostyka laboratoryjna schorzeń wątroby i trzustki

9. Choroby nerek i dróg moczowych – 8 h

 • symptomatologia i zasady rozpoznawania schorzeń układu moczowego
 • badanie kontrastowe RTG, badanie USG
 • zatrzymanie moczu
 • zapalenia nerek, nerczyca
 • ostra i przewlekła niewydolność nerek (dializa otrzewnowa)
 • infekcje dróg moczowych
 • kamica (różnicowanie, leczenie, dieta)
 • choroby prostaty
 • badania laboratoryjne w chorobach układu moczowego
 • zasady postępowania terapeutycznego

10. Choroby mięśni i stawów – 2 h

 • miopatie (miositis, miastenia)
 • arthropatie (arthritis, poliarthritis)
 • zmiany uwarunkowane genetycznie (dysplazja stawu biodrowego)
 • osteopatie (osteofibrozy, osteoporozy, panostitis)
 • zmiany polietiologiczne (zaburzenia żywieniowe, endokrynologiczne)

11. Choroby neurologiczne i zaburzenia osobowości – 7 h

 • symptomatologia schorzeń układu nerwowego
 • zapalenia ośrodkowego układu nerwowego (konwulsje, zespoły padaczkowe)
 • porażenia i niedowłady
 • stany depresyjne i wzmożonej agresji

12. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych – 3 h

 • anemie (podział, przyczyny zasady leczenia)
 • zaburzenia koagulacji
 • transfuzja krwi (ćwiczenia praktyczne)
 • patologia szpiku kostnego i śledziony (białaczki)
 • podstawowe techniki hematologiczne

13. Choroby metaboliczne, endokrynogenne i niedoborowe – 10 h

 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej
 • zaburzenia przemian: węglowodanowej (cukrzyca), białkowej (chudnięcie), tłuszczowej (otyłość), mineralnej (krzywica)
 • dysfunkcje gruczołów wewnętrznego wydzielania
 • niedobory witaminowe i przewitaminizowanie
 • metody diagnostyki laboratoryjnej

14. Zatrucia – 4 h

 • najczęstsze przyczyny zatruć
 • ogólne zasady postępowania (objawowe i przyczynowe)
 • podstawy intensywnej terapii

15. Choroby nowotworowe – 4 h

 • podział schorzeń nowotworowych i zasady diagnostyki onkologicznej
 • postępowanie z nowotworami (skóra, gruczoł mlekowy)
 • zasady pobierania materiału do badań cytologicznych i histopatologicznych (biopsja cienkoigłowa)
 • zasady chemioterapii

16. Fizjologia i patologia rozrodu – 20 h

 • fizjologia cyklu rujowego, ciąży i porodu u suk i kotek
 • zasady określania momentu krycia (wymazy z pochwy, pomiar oporności śluzu, określenie poziomu LH i progesteronu)
 • etiologia zaburzeń rozrodu
 • diagnostyka zaburzeń rozrodu (ciąża urojona)
 • profilaktyka i leczenie zaburzeń rozrodu
 • zaburzenia przebiegu porodu i pomoc porodowa
 • fizjologia okresu poporodowego
 • zaburzenia i leczenie schorzeń okresu poporodowego (ropomacicze)
 • hormonalne sterowanie cyklem rujowym
 • schorzenia gruczołu mlekowego i ich leczenie
 • fizjologia rozrodu samców
 • niepłodność samców – diagnostyka i leczenie
 • pobieranie i ocena nasienia oraz unasiennianie
 • zabiegi chirurgiczne w położnictwie i ginekologii (cesarskie cięcie, mastectomia, amputacja macicy)

17. Patologia okresu odchowu szczeniąt – 4 h

 • fizjologia okresu neonatalnego i schorzenia noworodków
 • przyczyny śmiertelności noworodków
 • patologia okresu odsadzania
 • postępowanie objawowe w wybranych stanach chorobowych (odwodnienie, hipotermia, hipoglikemia)
 • zasady dokarmiania zastępczego

18. Ophtalmologia – 10 h

 • zasady badania narządu wzroku
 • choroby powiek, spojówek i gruczołów łzowych
 • patologia rogówki (zapalenia, zmętnienia, owrzodzenia)
 • zaćma, jaskra
 • panophtalmitis
 • zasady terapii zachowawczej i podstawowe zabiegi chirurgiczne

19. Podstawowe interwencje chirurgiczne – 20 h

 • podstawy współczesnych metod obrazowania (ultrasonografia, diagnostyka radiologiczna)
 • zasady wykonywania znieczuleń ogólnych i miejscowych
 • postępowanie w stanach powypadkowych (wstrząs pourazowy)
 • cięcie uszu i ogona (plastyka kanału w otitis externa)
 • kastracja samców i samic (psy i koty)
 • ropnie i ropowica, postępowanie z ranami (zatoki okołoodbytowe)
 • podstawowe zabiegi w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej
 • złamania kończyn i zwichnięcia stawowe

20. Specjalizacyjne staże zawodowe – 160 h

 • minimum 10 h na klinikach Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej
 • maximum 130 h w prywatnych gabinetach lekarskich wytypowanych przez krajowego kierownika specjalizacji