Rzeczpospolita Polska

Programy międzynarodowe


Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Przyrodniczego mają możliwość ubiegania się o środki finansowe na realizację badań naukowych, wyjazdów szkoleniowych i stażowych z następujących fundacji:

Fundacja im. Stefana Batorego

Adres: ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
tel.: 22 536 02 00
www.batory.org.pl

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Adres: ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel.: 22 628 79 50, 22 625 69 32, 22 625 69 78
fax: 22 628 79 43
e-mail:
www.fulbright.edu.pl

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Adres: ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa
tel/fax: 22 845 95 00
e-mail:
www.fnp.org.pl

 

Stowarzyszenie Wymiany Stypendialnej w Europie Środkowej i Wschodniej (GFPS)

Informacje: www.gfps.org

 

DAAD

Adres: ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa
tel.: 22 617 48 47, 22 616 13 08
e-mail:
www.daad.de

 

Fundacja Aleksandra von Humboldta

Adres: Jean-Paul-Str. 12, 53-173 Bonn, Niemcy
e-mail:
www.humboldt-foundation.de, www.avh.de

 

Krajowa Administracja Naukowego Programu Stypendialnego NATO

Adres: al. Niepodległości 188 B, 00-608 Warszawa, skr. poczt. 355
tel.: 22 825 88 95
www.opi.org.pl, www.nato.int/science

 

The British Council

Adres: al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa
tel.: 22 659 59 00
e-mail:
www.britishcouncil.pl

 

Fundacja Kościuszkowska

Adres: ul. Nowy Świat 4, 00-496 Warszawa
tel/fax: 22 621 70 67
e-mail:

www.thekf.org


Program Stypendiów Wyszechradzkich

Adres: International Visegrad Fund
Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava, Slovak Republic
tel.: 00421 2 67207111, fax: 00421 2 59354180
e-mail: ,
www.visegradfund.org

 

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Adres: ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa
tel.: 22 826 74 34
www.buwiwm.edu.pl