Rzeczpospolita Polska

Wycena nieruchomości

Instytut Gospodarki Przestrzennej organizuje w roku akademickim 2020/2021 studia podyplomowe pn. „Wycena nieruchomości”.

Zajęcia na studiach odbywać się będą przez dwa semestry dwa razy w miesiącu: sobota (godz. 9.00–20.00), niedziela (9.00–15.00).


Terminy zjazdów Studia podyplomowe pn. „Wycena nieruchomości” rok akad. 2020/2021 zostaną opublikowane w późniejszym terminie.


Program studiów podyplomowych spełnia wymogi minimum programowego zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Studia podyplomowe adresowane są do osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Do realizacji programu studiów zatrudniamy fachowców najwyższej klasy: profesorów, doktorów oraz uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami ukończenie studiów podyplomowych oraz zaliczenie praktyki daje możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona od 01.06.2020 do 30 września 2020 r. z wykorzystaniem Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UPWr
Ilość miejsc: 65 – decyduje kolejność zgłoszeń

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe należy, zgodnie z podaną poniżej instrukcją:

  1. założyć konto w systemie IRK
  2. wypełnić w systemie wszystkie wymagane formularze,
  3. po otrzymaniu informacji w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe – wydrukować z systemu uzupełniony Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe, podpisać i dostarczyć go wraz z kompletem wymaganych dokumentów do sekretariatu studiów podyplomowych.

Instrukcja rejestracji i zapisu na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie po otrzymaniu w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia to:

  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe – wypełniony i wydrukowany z systemu IRK;
  • oświadczenie o zgodności danych kandydata ze stanem faktycznym;
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Rozpoczęcie zajęć: październik 2020 r.

Koszt uczestnictwa: 3800,00 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: 1 rata 2300,00 zł, 2 rata 1500,00 zł. Opłata zawiera opłatę za usługi edukacyjne, opłatę za egzamin dyplomowy i wydanie świadectwa ukończenia studiów.

Dofinansowanie: Skorzystaj z dofinansowania studiów podyplomowych pn. „Wycena nieruchomości” w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Aby uzyskać dofinansowanie:

  1. sprawdź na mapie, czy Twoje województwo posiada środki na podnoszenie kompetencji,
  2. następnie skontaktuj się z operatorem z Twojego województwa,
  3. dokonaj zgłoszenia na studia podyplomowe za pośrednictwem platformy BUR.

Dodatkowe informacje telefon: 71 320 5616
e-mail:

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe