Rzeczpospolita Polska

Wycena nieruchomości

Katedra Gospodarki Przestrzennej organizuje w roku akademickim 2018/2019 studia podyplomowe pn. „Wycena nieruchomości”.

Zajęcia na studiach odbywać się będą przez dwa semestry dwa razy w miesiącu: sobota (godz. 9.00–20.00), niedziela (9.00–15.00).

Terminy zjazdów, rok akademicki 2018-19.

Program studiów podyplomowych spełnia wymogi minimum programowego zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Studia podyplomowe adresowane są do osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych.

Do realizacji programu studiów zatrudniamy fachowców najwyższej klasy: profesorów, doktorów oraz uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami ukończenie studiów podyplomowych oraz zaliczenie praktyki daje możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

 

Wymagane dokumenty:

należy składać osobiście lub listownie na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Katedra Gospodarki Przestrzennej  (sekretariat – pok. 2.11, I piętro)
ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław

 

Uwaga – przedłużenie rekrutacji

Termin składania podań: 14 maja – 28 września 2018 r.

Ilość miejsc:  65 – decyduje kolejność zgłoszeń 

Rozpoczęcie zajęć: październik 2018 r.

Koszt uczestnictwa:  3500,00 zł, płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: 1 rata 2000,00 zł, 2 rata 1500,00 zł.

Dodatkowe informacje telefon: 71 320 5616,  e-mail:

 

Kierownik Studiów Podyplomowych
prof. dr hab. Zofia Więckowicz