Rzeczpospolita Polska

Szkoła Doktorska UPWr

ster_logotypy


Dlaczego warto wybrać Szkołę Doktorską na UPWr?

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to nie tylko wiodąca uczelnia przyrodnicza w kraju, ale i licząca się na arenie międzynarodowej uczelnia publiczna. Wraz z zagranicznymi partnerami prowadzi przełomowe badania naukowe w zakresie nowatorskich technologii w produkcji, bezpieczeństwa żywności, w tym żywności funkcjonalnej, biologii medycznej i środowiskowej, weterynarii klinicznej i badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych, zmian klimatycznych, zrównoważonych systemów rolnictwa, w tym ogrodnictwa, oraz w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł energii i sposobów ochrony środowiska i globalnych obserwacji satelitarnych.

Pracy naukowej na UPWr przyświeca jeden cel – zmieniać otaczającą nas rzeczywistość przy zachowaniu zasad wspólnej egzystencji i zrównoważonego rozwoju.

Szkoła Doktorska UPWr prowadzi kształcenie w siedmiu dyscyplinach z trzech dziedzin:

 1. nauki ścisłe i przyrodnicze:

   • nauki biologiczne;

 2. nauki rolnicze:

   • rolnictwo i ogrodnictwo,

   • technologia żywności i żywienia,

   • weterynaria,

   • zootechnika i rybactwo;

 3. nauki inżynieryjno-techniczne:

   • inżynieria lądowa i transport,

   • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.