Rzeczpospolita Polska

Katedra Matematyki

ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław
tel. 71 320 5615
fax: 71 328 0214
e-mail:

Kierownik

prof. dr hab. Leszek Kuchar
tel. 71 320 5667, e-mail:

Sekretariat

mgr Ewa Skuza
tel. 71 320 5666, e-mail:

mgr Wiesława Komorowska
tel. 71 320 5615


Pracownicy

dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. nadzw. 71 320 5661
dr hab. Andrzej Michalski 71 320 5624
dr hab. Ryszard Deszcz 71 320 5663
dr hab. Wojciech Jakubowski 71 320 5668
dr Edward Gąsiorek 71 320 5664
dr inż. Sławomir Iwański 71 320 5658
dr Jan Jełowicki 71 320 5662
dr Joanna Kamińska 71 320 5633
dr Małgorzata Głogowska 71 320 5658
dr Mariusz Grządziel 71 320 5664
dr Mieczysław Chalfen 71 320 5633
dr inż. Ewa Broszkiewicz-Suwaj 71 320 5665
dr inż. Agnieszka Mruklik 71 320 5658
mgr Ewa Diakowska 71 320 5664
mgr Gabriela Biel 71 320 5659
mgr Teresa Jakubczyk 71 320 5659
mgr Hanna Okrasińska-Płociniczak 71 320 5633
mgr Maciej Karczewski 71 320 5664
mgr Paulina Stanek 71 320 5658
mgr Rafał Banachowicz 71 320 5662

Struktura organizacyjna

  • Zakład Matematyki i jej Zastosowań
  • Zakład Metod Obliczeniowych
  • Zakład Modelowania Matematycznego
  • Zakład Statystyki