Rzeczpospolita Polska

Instytut Geodezji i Geoinformatyki

ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław
tel. 71 320 5617
fax: 71 320 5617
e-mail:
strona domowa

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
tel. 71 320 5609, e-mail:

Zastępca dyrektora

dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
tel. 71 320 5610, e-mail:

Sekretariat

mgr Wojciech Dach
tel. 71 320 5617, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. inż. Bernard Kontny 71 320 1558
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy 71 320 5479
dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw. 71 320 1956
dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw. 71 320 5683
dr hab. inż. Tomasz Hadaś 71 320 5682
dr hab. inż. Jan Kapłon 71 320 5682
dr hab. inż. Grzegorz Jóźków 71 320 1951
dr inż. Przemysław Tymków 71 320 5687
dr inż. Adam Iwaniak 71 320 5686
dr inż. Adam Michalski 71 320 5619
dr inż. Janusz Kuchmister 71 320 5684
dr inż. Marek Trojanowicz 71 320 1954
dr inż. Mirosław Kaczałek 71 320 5685
dr inż. Olgierd Jamroz 71 320 1953
dr inż. Piotr Gołuch 71 320 5693
dr inż. Teresa Dzikowska 71 320 5681
dr inż. Edyta Hadaś 71 320 5681
dr inż. Maya Ilieva 71 320 1952
dr inż. Izabela Wilczyńska 71 320 1961
dr inż. Małgorzata Jarząbek-Rychard 71 320 1952
dr inż. Kamil Kaźmierski 71 320 1962
dr inż. Paweł Hordyniec 71 320 1954
mgr inż. Jan Sierny 71 320 1957
mgr inż. Magdalena Owczarek-Wesołowska 71 320 1957
mgr inż. Mieczysław Łyskawa 71 320 5680
mgr inż. Wojciech Sowa 71 320 1952
mgr inż. Kamila Pawłuszek 71 320 1952
mgr inż. Estera Trzcina  
mgr inż. Adrian Kaczmarek 71 320 1958
mgr inż. Mateusz Karpina 71 320 5687
mgr inż. Marcelina Łoś  
Wiktor Żukowski 71 320 5698
     

Doktoranci

   
mgr inż. Bartłomiej Ćmielewski 71 320 5611
mgr inż. Małgorzata Mendela 71 320 5617
     

Pracownicy emerytowani

   
prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum    
dr inż. Zbigniew Patrzałek    
prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń    
prof. dr hab. inż. Edward Osada    

Struktura organizacyjna

  • Zakład Fotogrametrii i Geoinformatyki
  • Zakład Geodezji i Geodynamiki
  • Zakład Geodezji inżynieryjnej i Pomiarów szczegółowych
  • Zakład Geodezji Satelitarnej
  • Zakład Teledetekcji
  • Laboratorium GISLab
  • Laboratorium Technologii Geodezyjnych
  • Stacja permanentnych obserwacji GPS/GLONASS "WROC"