Rzeczpospolita Polska

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.

Dziedzina uzyskania stopnia doktora habilitowanego: nauki biologiczne; dyscyplina: biologia; specjalność: antropologia.

Działalność naukowa dotyczy następujących zagadnień: metod statystycznych w biologii, biologii populacji ludzkich, ekologii człowieka, antropologii, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowywania.

  • 34 oryginalnych prac,
  • Rok zatrudnienia w UP: 2009.