Rzeczpospolita Polska

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

aip

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. Norwida 25,  pok. 106, 50-375 Wrocław


mgr Magdalena Nowak
tel. 71 320 5116
e-mail:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we  Wrocławiu rozpoczął swoją działalność w lipcu 2006 roku.

Jest to jednostka ogólnouczelniana, do zadań której należy:

  • pomoc nowo powstałym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku przez wsparcie działalności gospodarczej założycielskie, biznesowe, infrastrukturalne oraz technologiczne;
  • propagowanie postaw przedsiębiorczości, aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji absolwentów, studentów i pracowników naukowych uczelni w dziedzinie przedsiębiorczości;
  • wzbogacanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o możliwość przygotowania do praktycznego działania na rynku oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności we własnej firmie;
  • stwarzanie korzystnych warunków do założenia i rozwoju firmy.