Rzeczpospolita Polska

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – wprowadzony zarządzeniem nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 października 2019 roku.