Rzeczpospolita Polska

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – tekst ujednolicony tylko do użytku wewnętrznego

Wykaz symboli organizacyjnych – załącznik do Regulaminu organizacyjnego Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu –  wprowadzony zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
Zmiany  do Regulaminu organizacyjnego