Rzeczpospolita Polska

KonwentMarek Aksamski AMI Spółka Jawna
Michał Bożek Prezes Ustronianka Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny nr 2
prof. dr hab. Bogusław Buszewski  Kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka  Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska
prof. Eugeniusz Chyłek  Przedstawiciel RP w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie (SCAR) przy DG RTD Komisji Europejskiej
Grzegorz Dzik  Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu, Prezes Zarządu Impel S.A. Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska
Andrzej Goździkowski  Prezes Zarządu CEDROB S.A.
Adam Grehl  Wiceprezydent Wrocławia
Tomasz Han  Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA
Elżbieta Jamrozy  Prezes Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju
Barbara Jaworska-Łuczak  Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Leszek Jurasz  Prezes Zarządu MANGATA HOLDING SA
Krystyna Karkoszka  Prezes Zarządu OVOPOL Sp. z o.o.
prof. dr hab. dr h.c. Roman Kołacz  Katedra Higieny i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Małgorzata Kosierkiewicz  Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Strategicznych Klientów PZU Życie SA
Tomasz Kurzewski Przewodniczący Rady Nadzorczej ATM GRUPA SA 
Jacek Leonkiewicz  Prezes Animal By Products – Polski Związek Przetwórców
Przemysław Lis  Spółka Partnerska „Lis i Partnerzy”
Ewa Mańkowska  Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
dr inż. Wojciech Myślecki  Prezes Zarządu Global Investment Corp. Sp. z o.o.
Marek Nowara  Prezes Zarządu PFI GLOBAL Sp. z o.o.
Marek Pasztetnik  Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej Prezes Zarządu Związku Pracodawców Dolnego Śląska
Andrzej Przybyło  Prezes Zarządu AB SA
Radosław Ratajszczak  Prezes ZOO Sp. z o.o.
Paweł Rojek  Prezes Zarządu Rafin Sp. z o.o.
Jarosław Sadłek  Prezes Zarządu S-lab Sp. z o.o.
Edward Targosz  Prezes Zarządu Autostrada Eksploatacja S.A.
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl  Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Marek Winkowski  Wiceprezes Wrocławskiego Parku Technologicznego
prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Witkiewicz  Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo Rozwojowy