Rzeczpospolita Polska

KonwentMarek Aksamski AMI Spółka Jawna
Michał Bożek Prezes Ustronianka Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny nr 2
prof. dr hab. Bogusław Buszewski Kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska
prof. Eugeniusz Chyłek Przedstawiciel RP w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie (SCAR) przy DG RTD Komisji Europejskiej
Grzegorz Dzik Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu, Prezes Zarządu Impel S.A. Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska
Andrzej Goździkowski Prezes Zarządu CEDROB S.A.
Adam Grehl Wiceprezydent Wrocławia
Tomasz Han Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA
Elżbieta Jamrozy Prezes Fundacji Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju
Barbara Jaworska-Łuczak Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Leszek Jurasz Prezes Zarządu MANGATA HOLDING SA
Krystyna Karkoszka Prezes Zarządu OVOPOL Sp. z o.o.
prof. dr hab. dr h.c. Roman Kołacz Katedra Higieny i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Małgorzata Kosierkiewicz Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Strategicznych Klientów PZU Życie SA
Tomasz Kurzewski Przewodniczący Rady Nadzorczej ATM GRUPA SA 
Jacek Leonkiewicz Prezes Animal By Products – Polski Związek Przetwórców
Przemysław Lis Spółka Partnerska „Lis i Partnerzy”
Ewa Mańkowska
 
dr inż. Wojciech Myślecki Prezes Zarządu Global Investment Corp. Sp. z o.o.
Marek Nowara Prezes Zarządu PFI GLOBAL Sp. z o.o.
Marek Pasztetnik Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej Prezes Zarządu Związku Pracodawców Dolnego Śląska
Andrzej Przybyło Prezes Zarządu AB SA
Radosław Ratajszczak Prezes ZOO Sp. z o.o.
Paweł Rojek Prezes Zarządu Rafin Sp. z o.o.
Jarosław Sadłek Prezes Zarządu S-lab Sp. z o.o.
Edward Targosz
 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Marek Winkowski Wiceprezes Wrocławskiego Parku Technologicznego
prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Witkiewicz Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo Rozwojowy