Rzeczpospolita Polska

„Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - naturalny wybór”, 30 sek