Rzeczpospolita Polska

Prof. Józef Dzieżyc (1981) ­jozef_dziezyc