Rzeczpospolita Polska

Wydziałowe Biuro Projektów Unijnych

ul. Chełmońskiego 38C, pok. 205
tel./fax 71 320 5857
tel. 71 320 5772
e-mail:

Kierownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Zachwieja
tel. 71 320 5865, -5924, e-mail: