Rzeczpospolita Polska

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta

ul. C.K. Norwida 31
50-375 Wrocław
tel./fax: 71 320 5265
e-mail:

Kierownik

prof. dr hab. Jacek Bania
tel. 71 320 5425, e-mail:


Pracownicy

dr hab. Adam Malicki, prof. nadzw. 71 320 5399
dr hab. Jarosław Bystroń, prof. nadzw. 71 320 1023
dr Katarzyna Kosek-Paszkowska 71 320 5265
dr Krystyna Morzyk 71 320 5439
dr Ewa Wałecka-Zacharska 71 320 5425
dr inż. Justyna Schubert  
dr Monika Kasztura  
lek. wet. Aleksandra Tabiś  
mgr inż. Elżbieta Wierzejska-Witko 71 320 5411
mgr Katarzyna Morka 71 320 5412
Janusz Kuczyński 71 320 5171
Karina Głuszek 71 320 5411

Struktura organizacyjna

  • Zakład Higieny Surowców Zwierzęcych
  • Zakład Mikrobiologii Żywności i Higieny Przetwórstwa