Rzeczpospolita Polska

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Pl. Grunwaldzki 49
50-366 Wrocław
tel./fax 71 320 5302

Kierownik

prof. dr hab. Wojciech Niżański
tel. 71 320 5315, e-mail:

Sekretariat

Małgorzata Wiewióra
tel. 71 320 5302, e-mail:

 

Wrocławski Bank Nasienia Zwierząt Towarzyszących oraz Dzikich

 

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić do Ambulatorium:

tel. 71 320 53 08


Pracownicy

prof. dr hab. Jan Twardoń 71 320 5306
dr hab. Michał Dzięcioł, prof. uczelni
71 320 5313
dr hab. Małgorzata Ochota, prof. uczelni
71 320 5300
dr hab. Agnieszka Partyka, prof. uczelni
71 320 5300
dr Grzegorz Dejneka 71 320 5317
dr Krzysztof Janeczko 71 320 5300
dr Wiesław Bielas 71 320 5310
dr Sylwia Prochowska 71 320 5303
dr Justyna Buczkowska  
dr Mariusz Birger  
lek. wet. Bartłomiej Jaśkowski  
lek. wet. Adam Opałka  
mgr Barbara Smalec 71 320 5302
mgr inż. Edyta Kowalska 71 320 5308
lek. wet. Katarzyna Ślusarczyk 71 320 5308
lek. wet. Katarzyna Wojtysiak  
lek. wet. Maria Eberhardt    
Mariusz Kochel 71 320 5305
Piotr Michalski 71 320 5305
     

Doktoranci

   
Robert Ryzakiewicz 71 320 5305
     

Pracownicy emerytowani

   
prof. dr hab. Andrzej Dubiel  

Ambulatorium

tel. 71 320 5308