Rzeczpospolita Polska

Pracownia Komputerowa

ul. C.K. Norwida 31
50-375 Wrocław

Kierownik

mgr inż. Sebastian Ploch
e-mail: