Rzeczpospolita Polska

Pełnomocnicy rektora


 

Ds. studenckich kół naukowych

– dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

Ds. osób niepełnosprawnych

– dr inż. Mirosława Pietryka

Ds. uzależnień

– dr inż. Maciej Gruszczyński

Ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

– dr inż. Paweł Szyszkowski

Ds. współpracy z regionem sudeckim w programie „Zielona Dolina”

– prof. dr hab. Jan Twardoń

Ds. RZD, Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Arboretum

– prof. dr hab. inż. Tadeusz Szulc

Ds. polityki finansowej uczelni

– prof. dr hab. inż. Józef Szlachta

Ds. zapewnienia jakości kształcenia

– prof. dr hab. inż. Damian Knecht

Ds. współpracy z instytucjami sektora rolno-spożywczego makroregionu południowo-zachodniego

– prof. dr hab. Barbara Kutkowska

Ds. Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych

– prof. dr hab. Józef Nicpoń

Ds. obiektów sportowych i sportu masowego

– mgr Olgierd Furmanek

Ds. edukacji

– prof. dr hab. Danuta Parylak

Koordynator zespołu przygotowującego program międzyuczelnianego kierunku studiów „Gospodarowanie zasobami środowiska”

– prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski

Uczelniany koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

– dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska

Ds. organizacji akcji społecznych promujących uczelnię

– prof. dr hab. Roman Kołacz

Ds. współpracy polsko-chińskiej i transformacji EJPAU

– prof. dr hab. Jerzy Sobota

Administrator Uczelni Systemu POL-on

– dr inż. Jacek Markowski