Rzeczpospolita Polska

Pełnomocnicy rektora


 

Ds. studenckich kół naukowych

– dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

Ds. osób niepełnosprawnych

– dr inż. Mirosława Pietryka

Ds. uzależnień

– dr inż. Robert Głowski

Ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

– dr inż. Paweł Szyszkowski

Ds. współpracy z Uzdrowiskami Kłodzkimi

– prof. dr hab. Jan Twardoń

Ds. rolniczych zakładów doświadczalnych

– prof. dr hab. inż. Tadeusz Szulc 

Ds. Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych

– prof. dr hab. Józef Nicpoń

Ds. strategii społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w tym organizacji noworocznego koncertu charytatywnego i Dni Przyrodników

– prof. dr hab. Roman Kołacz

 

Ds. zapewnienia jakości kształcenia

– prof. dr hab. inż. Damian Knecht

Ds. organizacji imprez kulturalnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

– prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz

Ds. obiektów sportowych i sportu masowego

– mgr Olgierd Furmanek

Ds. reprezentowania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  w konsorcjum Genomika - Polska

– prof. dr hab. inż. Andrzej Filistowicz

Ds. współpracy z uczelniami Ameryki Północnej

– dr hab. inż. Sebastian Opaliński

 

Koordynator zespołu przygotowującego program międzyuczelnianego kierunku studiów „Gospodarowanie zasobami środowiska”

– prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski

Uczelniany koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

– dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska


Administrator Uczelni Systemu POL-on

– dr inż. Jacek Markowski