Rzeczpospolita Polska

Komisje rektorskie

Nad przygotowaniem roboczego projektu statutu uczelni pracowały powołane przez rektora UPWr komisje:

Rektorska Komisja nadzorującą wdrażanie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Członkowie:
Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
Prof. dr hab. Adam Szewczuk
Prof. dr hab. Jarosław Bosy
Prof. dr hab. Józef Sowiński
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska
Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
Prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski
Prof. dr hab. Cezary Kabała
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc
Prof. dr hab. Roman Kołacz
Prof. dr hab. Jerzy Sobota
Prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
Prof. dr hab. Wojciech Niżański
Prof. dr hab. Adam Figiel
Dr hab. Witold Rohm, prof. nadzw.
Mgr Marian Rybarczyk
Dr Bartosz Greczner
Mgr Teresa Orlewska
Mgr inż. Halina Beń

Rektorska Komisja ds. opracowania projektu statutu

Przewodniczący – prof. dr hab. Adam Szewczuk

Członkowie:
Prof. dr hab. Jarosław Bosy
Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
Prof. dr hab. Józef Sowiński
Mgr inż. Halina Beń
Dr Bartosz Greczner
Mgr Marianna Stałowska-Bryl
Mgr Teresa Orlewska
Mgr Barbara Barańska-Malinowska
Mgr Agata Knop
Mgr Wioletta Fałowska
Mgr Marian Rybarczyk
Dr Zbigniew Jurzyk
Dr inż. Włodzimierz Kita
Dr Filip Boratyński

Przedstawiciel studentów
Przedstawiciel doktorantów

Rektorska Komisja ds. opracowania projektu statutu w części dotyczącej gospodarki finansowej uczelni

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

Członkowie:
Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
Prof. dr hab. Adam Szewczuk
Prof. dr hab. Jarosław Bosy
Prof. dr hab. Józef Sowiński
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska
Mgr Marian Rybarczyk
Mgr inż. Krzysztof Grembowski
Mgr inż. Adam Szopa
Mgr Wioletta Fałowska
Mgr Kamil Chojaczyk
Mgr Anna Kutnik
Mgr inż. Zbigniew Rogula
Mgr Marianna Stałowska-Bryl


W ramach Rektorskiej komisji ds. opracowania projektu statutu wyodrębniono następujące podkomisje:

Podkomisja ds. ustroju i organizacji struktur Uczelni

Przewodniczący – prof. dr hab. Adam Szewczuk

Członkowie:
Mgr Marian Rybarczyk
Prof. dr hab. Jarosław Bosy
Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
Prof. dr hab. Józef Sowiński
Dr hab. Anna Czubaszek prof. nadzw.
Prof. hab. Bernard Kontny
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Dr hab. Adam Roman prof. nadzw.
Dr. hab. Bogdan Stępień prof. nadzw.
Prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
Prof. dr hab. Alina Wieliczko
Dr hab. Ryszard Polechoński
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
Prof. dr hab. Cezary Kabała
Dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
Dr. inż. Zatoń-Dobrowolska
Dr inż. Anna Koszelnik-Leszek
Dr Stanisław Dzimira
Dr inż. Danuta Figurska-Ciura
Dr Zbigniew Jurzyk
Dr inż. Włodzimierz Kita
Dr inż. Radosław Spychaj
Mgr Wioletta Fałowska
Mgr Ewa Hajdasz
Dr Bartosz Greczner
Mgr inż. Halina Beń
Mgr inż. Adam Szopa
Mgr inż. Krzysztof Grembowski

Podkomisja ds. dyscyplin naukowych, badań naukowych, kadry naukowej i doktorantów

Przewodniczący – prof. dr hab. Jarosław Bosy

Członkowie:
Prof. dr hab. Adam Szewczuk
Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
Prof. dr hab. Józef Sowiński
Dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Joanna Mąkol
Dr hab. Adam Roman, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Andrzej Zachwieja
Prof. dr hab. Aneta Wojdyło
Dr hab. Anna Czubaszek, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Agnieszka Kita
Dr hab. Antoni Szumny, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk
Prof. dr hab. Bernard Kontny
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
Dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
Dr hab. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Wojciech Niżański
Dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Alina Wieliczko
Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Prof. dr hab. Adam Figiel
Prof. dr hab. Cezary Kabała
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. nadzw.

Przedstawiciel doktorantów

Podkomisja ds. studenckich, systemu nauczania i edukacji

Przewodniczący – prof. dr hab. Józef Sowiński

Członkowie:
Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
Prof. dr hab. Jarosław Bosy
Prof. dr hab. Adam Szewczuk
Prof. dr hab. Barbara Kwiatkowska
Prof. dr hab. Damian Knecht
Dr hab. Barbara Żarowska, prof. nadzw.
Dr inż. Danuta Figurska-Ciura
Dr hab. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski
Dr hab. Katarzyna Szopka
Dr inż. Daniel Pruchniewicz
Dr Katarzyna Kosek-Paszkowska
Dr hab. Anna Rząsa prof. nadzw.
Dr Katarzyna Lech-Książkiewicz
Mgr Urszula Siembieda
Mgr Paulina Boroń-Kacperek
Mgr Beata Kołakowska-Wróbel
Mgr Kamil Chojaczyk

Przedstawiciel studentów
Przedstawiciel doktorantów

Podkomisja ds. współpracy z gospodarką i inicjatyw biznesowych

Przewodnicząca – prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta

Członkowie:
Prof. dr hab. Jarosław Bosy
Prof. dr hab. Adam Szewczuk
Prof. dr hab. Józef Sowiński
Prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
Prof. dr hab. inż. Jarosław Kaszubkiewicz
Prof. dr hab. inż. Antoni Szumny
Prof. dr hab. Wojciech Niżański
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita
Prof. dr hab. inż. Anita Biesiada
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Adamczewska-Sowińska
Prof. dr hab. inż. Alicja Kucharska
Prof. dr hab. inż. Adam Figiel
Dr inż. Adam Iwaniak
Prof. dr hab. inż. Wojciech Kruszyński
Prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
Dr hab. inż. Tomasz Hadaś
Prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć
Prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller
Mgr Janusz Gaca
Dr inż. Magdalena Gawron-Gajgał
Dr Magdalena Ornatowska
Mgr inż. Marcin Dynia
Mgr Krzysztof Otręba
Dr inż. Anna Kasperowicz
Dr inż. Sylwia Lewandowska
Dr inż. Marek Szołtysik
Dr inż. Łukasz Bobak
Dr hab. Marcin Wrzosek
Dr inż. Anna Michalska
Dr inż. Paweł Mituła
Dr hab. Błażej Poźniak


Pozostałe komisje rektorskie:

Rektorska Komisja ds. bieżącej oceny nauczycieli akademickich na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

Przewodnicząca komisji: prof. dr hab. Alina Wieliczko

Przedstawicie siedmiu dyscyplin:

 • dr hab. Tomasz Janeczko, prof. UPWr
 • prof. dr hab. Andrzej Borkowski
 • dr hab. Artur Kowalczyk, prof. UPWr
 • dr hab. Szymon Szewrański, prof. UPWr
 • prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
 • dr hab. Anna Sokół- Łętowska, prof. UPWr
 • dr hab. Jacek Urbaniak, prof. UPWr.

Przedstawiciele pięciu wydziałów:

 • dr hab. Anna Czubaszek, prof. UPWr
 • dr hab. Bogdan Stępień, prof. UPWr
 • dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. UPWr
 • prof. dr hab. Bernard Kontny
 • prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

Przedstawiciele związków zawodowych:

 • NSZZ „Solidarność” – dr Włodzimierz Kita
 • ZNP – prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk
 • NSZZ – „Solidarność 80” – dr Radosław Spychaj

Obsługę administracyjną komisji zapewnia Dział Nauki: Anna Marzycka.

Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Twardoń

Członkowie:

– mgr Marian Rybarczyk – Kanclerz

– mgr inż. Mirosława Zielińska – Dział Kadr i Spraw Socjalnych

– dr hab. Krzysztof Kubiak, prof nadzw.- Dziekan WMW

– prof. dr hab. inż. Bernard Kontny – Dziekan WIKŚiG

– dr hab. inż. Anna Czubaszek, prof. nadzw. – Dziekan WNoŻ

– dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw – Dziekan WBiHZ

– dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. nadzw. – Dziekan WP-T

– dr Roman Dąbrowski – przedstawiciel RZ ZNP

– prof. dr hab. Leszek Kuchar – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

– prof. dr hab. Barbara Kosowska – Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność’80”

Sekretarz: mgr Teresa Orlewska – Dyrektor Działu Nauki

Rektorsko-związkowa komisja ds. nagród dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi

Przewodniczący: mgr Marian Rybarczyk

Członkowie:

– Wanda Żebrowska – przedstawiciel RZ ZNP

– dr inż. Teresa Skiba – przedstawiciel NSZZ Solidarność

– mgr inż. Joanna Filaczyńska – przedstawiciel ZZ-KZ NSZZ Solidarność’80

– mgr Agata Knop – Dyrektor Działu Kadr i Płac

– mgr Anna Kutnik – Dyrektor Działu Gospodarczego

Rektorska Komisja ds. Inwestycji, Remontów i Gospodarki Lokalami

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Edward Hutnik

Członkowie:

– prof. dr hab. Adam Szewczuk – prorektor ds. rozwoju uczelni

– mgr inż. Krzysztof Grembowski – zastępca kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych

– mgr inż. Adam Szopa – zastępca kanclerza ds. technicznych

– Renata Ściwiarska – p.o. dyrektora Działu Technicznego

– prof. dr hab. Stanisław Graczyk – przedstawiciel WMW

– prof. dr hab. inż. Jan Kempiński – przedstawiciel WIKŚIG

– dr hab Krzysztof Lejman – przedstawiciel WP-T

– prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk – przedstawiciel WNoŻ

– dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw. – przedstawiciel WBiHZ

– mgr Anna Kutnik – dyrektor Działu Gospodarczego

– mgr inż. Beata Herbeć – przedstawiciel Działu Technicznego

Sekretarz: Dorota Gicewicz-Zawisza

Rektorska Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i Regionem oraz Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Nowakowski

Członkowie:

– prof. dr hab. Józefa Chrzanowska

– dr inż. Katarzyna Pentoś

– prof. dr hab. inż. Adam Figiel – przedstawiciel WP-T

– dr Marcin Jankowski – przedstawiciel WMW

– dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw. – przedstawiciel WBiHZ dr hab. inż. Maria Hełdak – przedstawiciel WIKŚiG

– prof. dr hab. Anna Pęksa. – przedstawiciel WNoŻ

Rektorska Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Damian Knecht

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Ewa Łukaszewicz – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • dr inż. Anna Zielak-Steciwko – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • dr Jan P. Madej, profesor uczelni – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • dr hab. Albert Czerski, profesor uczelni – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • dr hab. inż. Agnieszka Tajner-Czopek, profesor uczelni – Wydział Nauk o Żywności
 • dr inż. Anna Zimoch-Korzycka – Wydział Nauk o Żywności
 • dr hab. Jacek Twardowski, profesor uczelni – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • dr inż. Katarzyna Szopka – Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • dr hab. inż. Justyna Hachoł, profesor uczelni – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • dr inż. Hanna Marszałek – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • mgr Ewa Hajdasz – Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych
 • mgr Piotr Marszał – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • dr inż. Joanna Markowska – Centrum Kształcenia na Odległość
 • Adam Pałęcki – Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska – przedstawiciel samorządu studenckiego
 • Agata Kuklińska – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – przedstawiciel samorządu studenckiego
 • jeden przedstawiciel samorządu doktoranckiego


Rektorska Komisja ds. Socjalnych i Mieszkaniowych

Przewodniczący: dr Zbigniew Jurzyk – przedstawiciel (RZ ZNP)

Członkowie:

– dr Jolanta Spużak – przedstawiciel WMW

– dr hab. Krystyna Bryś – przedstawiciel WIKSiG

– dr inż. Hanna Adamska – przedstawiciel WP-T

– dr hab. inż. Elżbieta Rytel – przedstawiciel WNoŻ

– dr inż. Maria Chrzanowska – przedstawiciel WBiHZ

– Wanda Żebrowska – przedstawiciel RZ ZNP

– dr inż. Teresa Skiba – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

– dr inż. Elżbieta Gębarowska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

– dr Joanna Klećkowska-Nawrot – Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność 80”

– mgr inż. Joanna Filaczyńska – Przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność 80”

Sekretarz: Kamila Seta    

Rektorska Komisja ds. Wynagrodzeń

Przewodniczący: – prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Członkowie:

– dr inż. Teresa Skiba – NSZZ „Solidarność”

– dr inż. Filip Boratyński – NSZZ „Solidarność”

– dr inż. Radosław Spychaj – ZZ-KZ NSZZ „Solidarność’80”

– dr hab. Aleksander Chrószcz – ZZ-KZ NSZZ „Solidarność’80”

– dr Zbigniew Jurzyk – RZ ZNP

– dr inż. Krystyna Pogoda-Sewerniak – RZ ZNP

– mgr Marian Rybarczyk – kanclerz

– mgr Agata Knop – Dyrektor Działu Kadr i Płac

– mgr Teresa Orlewska – dyrektor Działu Nauki

– dr hab. Andrzej Michalski – przedstawiciel WIKŚIG

– dr hab. inż. Krzysztof Matkowski, prof. nadzw. – przedstawiciel WP-T

– prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz – przedstawiciel WMW

– prof. dr hab. Marian Kuczaj – przedstawiciel WBiHZ

– dr inż. Marzena Styczyńska – przedstawiciel WNoŻ

Rektorska Komisja ds. Systemu Zarządzania Jakością

Przewodniczący: mgr inż. Krzysztof Grembowski

Członkowie:

– Jarosław Wąsiński Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

– mgr Anna Dzięcioł-Solecka - Dyrektor Działu Kadr i Spraw Socjalnych

– mgr inż. Halina Beń - Dyrektor Biura Rektora

– mgr Marianna Stałowska-Bryl – Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego

– mgr Teresa Orlewska - Dyrektor Działu Nauki

– mgr Kazimiera Anioł - Dyrektor Działu Spraw Studenckich

– mgr Małgorzata Faron - Dyrektor Działu Organizacji Studiów

– mgr Krzysztof Kafarski - Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą

– mgr Anna Kutnik - Dyrektor Działu Gospodarczego

– dr Dorota Sikora - Dyrektor Biura Informacji i Promocji

– mgr Paulina Boroń-Kacperek - Dyrektor Biura Rekrutacji

– mgr Piotr Sawicki - Dyrektor Centrum Sieci Komputerowych

– mgr inż. Bartłomiej Wojdyło - Dyrektor Działu Rozwoju i Projektów Inwestycyjnych

– dr inż. Anna Ogły - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego

– mgr inż. Ryszard Graf - Dyrektor Działu Aparatury i Pomocy Dydaktycznych

– mgr Elżbieta Łokuciejewska – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego

– mgr Marcin Makowski – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych i Umów

– dr Magdalena Ornatowska- Dyrektor Działu Pozyskiwania Projektów

– mgr Janusz Ludwik Gaca -Dyrektor Działu Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji

– mgr inż. Zbigniew Rogula – Dyrektor Biura do spraw rolniczych zakładów doświadczalnych i zarządzania nieruchomościami,

– Bożena Majer - Kierownik Archiwum

– mgr inż. Jerzy Lewko - Główny Energetyk

– Renata Ściwiarska – p.o.Dyrektora Działu Technicznego

– mgr inż. Urszula Roszyk - Kierownik Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

– mgr Barbara Białek - Kierownik Dziekanatu Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

– mgr inż. Grażyna Sosicka - Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk o Żywności

– mgr Beata Małyska-Strzała - Kierownik Dziekanatu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

– mgr inż. Irena Czarkowska - Kierownik Dziekanatu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

– mgr Bożena Doszyń - Kierownik Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

 • dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. nadzw.
 • dr Katarzyna Kosek-Paszkowska
 • dr Małgorzata Kandefer-Gola
 • dr Dominik Poradowski
 • dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska
 • dr Maja Słupczyńska
 • dr Agnieszka Śmieszek
 • dr Justyna Trynda
 • dr Anna Serwotka-Suszczak
 • dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor
 • dr inż. Sylwia Lewandowska
 • mgr Dagmara Kaleta
 • mgr Kamil Chojaczyk

Rektorska komisja ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na 2018 rok

Przewodniczący: mgr inż. Krzysztof Grembowski – odpowiedzialny za przeprowadzenie całego postępowania przetargowego

Wiceprzewodniczący: mgr Marcin Makowski – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert, zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności

Członkowie:

– mgr Anna Kutnik – odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

– Zofia Golińska-Zalewska – odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

– mgr inż. Piotr Korchut – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– mgr Beata Piasecka – odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

– mgr Mirosław Łukaszuk – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– mgr inż. Katarzyna Budzyńska – odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

– inż. Robert Niedźwiecki – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– mgr Paweł Korzeniowski – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– inż. Damian Dołbaczuk – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

– dr inż. Czesław Banaś – odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert w sprawach dotyczących RZD Swojec