Rzeczpospolita Polska

Muzeum Weterynarii

Zakład Anatomii Zwierząt
ul. Kożuchowska 1
51-631 Wrocław
tel./fax 71 320 5741
e-mail:

Kierownik

dr Magdalena Golachowska
tel. 71 320 5748, e-mail: