Rzeczpospolita Polska

Doraźna Komisja Senacka ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Uczelni do 2020 rokuPodstawa prawna

Strategia uczelni

Projekt strategii województwa

Długookresowa strategia rozwoju kraju do 2030 rokuDoraźna Komisja Senacka ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Uczelni do 2020 roku

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński

Członkowie:

– 

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

– 

prof. dr hab. Alina Wieliczko

– 

prof. dr hab. Danuta Parylak

– 

prof. dr hab. Józefa Chrzanowska

– 

prof. dr hab. inż. Barbara Kutkowska

– 

prof. dr hab. Jan Twardoń

– 

dr hab. Adam Szewczuk, prof. nadzw.

– 

dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw.

– 

prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

– 

dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak

– 

prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita

– 

dr hab. inż. Andrzej Zachwieja, prof. nadzw.

– 

mgr Urszula Paszkowska-Szczerba

– 

mgr Marian Rybarczyk

– 

mgr Ewa Hajdasz

– 

lek. wet. Rafał Ciaputa

– 

Katarzyna Wójcik