Rzeczpospolita Polska

Prof. dr hab. n. med. Marian St. GabryśProf. dr hab. n. med. Marian St. Gabryś – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej, zajmuje się też etyką i socjologią prokreacji, ginekologią operacyjną i nowoczesnym położnictwem o charakterze intensywnej opieki położniczej w skrajnych postaciach patologii ciąży.

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu – dyplom lekarski uzyskał w 1973. Po studiach i stażu przez 7 lat pracował w szpitalach rejonowych: w Świebodzicach i Wałbrzychu, gdzie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej uzyskał pierwszy stopień  specjalizacji z anestezjologii. Od roku 1980 starszy asystent,  od 1987 adiunkt w II Katedrze Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizację z ginekologii i położnictwa uzyskał w 1981 roku. Problematyka wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu była tematem rozpraw doktorskiej i habilitacyjnej. Od 2000 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego, początkowo w I Katedrze Ginekologii i Położnictwa, a potem w II Katedrze i Klinice Ginekologii, w latach w latach 2001–2006 kierował II Katedrą Ginekologii i Położnictwa. Od listopada 2006 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w I Katedrze Ginekologii i Położnictwa. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 2008, a rok później uzyskał specjalizację z zakresu ginekologii onkologicznej. Od 2011 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest członkiem Rady Naukowej Fundacji Życie i Płodność oraz Kobieta i Natura. Żonaty od 40 lat, ma dwoje dzieci i pięcioro wnuków.