Rzeczpospolita Polska

Ks. dr Artur KarbowiakKs. dr Artur Karbowiak – specjalista w dziedzinie teologii moralnej i bioetyki, ksiądz diecezji legnickiej, obecnie na stypendium naukowym na Papieskiej Akademii Życia Pro Vita w Rzymie, gdzie odbywa też roczny staż na Papieskiej Akademii Dyplomacji (Pontificia Accademia Ecclesiastica).

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) – studia na Wydziale Rolniczym (obecnie Przyrodniczo-Technologicznym) ukończył w 1999 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa. W latach 1999–2003 był alumnem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, a w okresie 2003–2005 Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Stopień magistra teologii uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a święcenia kapłańskie przyjął w 2005 roku z rąk bp. Stefana Cichego, ordynariusza legnickiego. W latach 2007–2011 oddelegowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2011 roku obronił pracę doktorską. Prowadzi wykłady zlecone z bioetyki i teologii moralnej na Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Przebywał na stypendiach językowych w Wiedniu, Monachium, Hamburgu, Paryżu, Perugii i Rzymie.