Rzeczpospolita Polska

Patroni sal uczelnianychPATRONI SAL UCZELNI

Gmach główny uczelni ul. C.K. Norwida 25

 • Sala IIR im. Prof. Tadeusza Olbrychta
 • Sala VR im. Prof. Bolesława Świętochowskiego
 • Sala VIR im. Prof. dr Aleksandra Tychowskiego
 • Sala IW im. Prof. Zygmunta Markowskiego
 • Sala IIW im. prof. Gustawa Poluszyńskiego
 • Sala IIIW im. Prof. Edwarda Hamerskiego
 • Sala 108 im. Prof. Stanisława Tołpy

Centrum Dydaktyczno-Naukowe pl. Grunwaldzki 24 A

 • Aula Jana Pawła II

Pl. Grunwaldzki 24

 • Sala IM im. Prof. Jana Wierzbickiego
 • Sala IIM im. Prof. Stanisława Baca

Ul. Grunwaldzka 53

 • Sala IIG im. Prof. Jana Hlibowickiego

Pl. Grunwaldzki 49

 • Sala VIW im. Prof. Alfreda Senze